Technische commissie

Ontwikkeling op sportief en sociaal vlak tot op het hoogste niveau

Informatie

De doelstelling van de Technische commissie (TC) is het creëren van mogelijkheden voor spelers, trainers en begeleiders tot ontwikkeling op sportief en sociaal gebied. De TC richt zich hierbij met name op de A-selectie, de B-selectie en de juniorenselectie, waarbij gestreefd wordt deze selecties op het hoogst mogelijk niveau te laten sporten.

In het kort zijn de volgende taken en bevoegdheden aan de technische commissie gedelegeerd door het bestuur:

  • Opstellen van een meerjarenplan TC, het monitoren van de voortgang en het actualiseren van dit plan
  • Jaarlijks samenstellen van een selectielijst iom trainer/coaches voor 1 en 2
  • Jaarlijks een lijst samenstellen van de leden voor de 3, 4, A1 en A2 ploegen. De teams worden door de TC i.o.m. de coaches samengesteld.
  • Het aanstellen van coaches, begeleiders, trainers.
  • Begeleiden van trainers, teambegeleiders, teammanagers, medische staf en/of als klankbord fungeren.
  • Zorg dragen voor goede communicatie naar andere commissies, personen, spelers, trainers, coaches en bestuur.

Samenstelling

NaamFunctie, takenTelefoonMail
VoorzitterContact


Arno PreuningerCoördinator 1 en 2Contact


Fabien van t WoudtCoördinator A1 en A2Contact


Arno Preuninger, Fabien van t Woudt en Jolanda VrolijkCoördinator 3Contact


Arend EsserAlgemeen lid, tevens bestuurslid technische zakenContact


Jolanda VrolijkWedstrijdsecretariaatContact


Agenda
There are no upcoming events at this time.
Nieuws van de technische commissie
Share This