Digitaal Wedstrijd Formulier

Hoe werkt het?

Op deze pagina zetten we alles op een rijtje rondom het Digitale Wedstrijd Formulier. De KNKV schaft per 1 december 2015 het papieren wedstrijdformulier af voor topkorfbal, wedstrijdsport en senioren breedtesport en gaat over op het digitale wedstrijdformulier (DWF) via een app sportlink op je mobiel.

Met ingang van de zaalcompetitie 2015-2016 is het mDWF – verplicht in het top- en wedstrijdkorfbal. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat van alle spelers die uitkomen in het top- en wedstrijdkorfbal pasfoto’s in Sportlink zijn toegevoegd omdat de afwikkeling van spelerskaarten daarmee ook via de app gebeurd.

In september jl. zijn alle verenigingen geïnformeerd over de invoering van het mDWF in het breedtekorfbal. Vanaf de start van de zaalcompetitie 2015-2016 is het mDWF beschikbaar voor alle seniorenklassen (incl. midweekcompetities) in het breedtekorfbal. In deze klassen wordt het zoals al eerder aangekondigd verplicht per 1 december 2015. Per 1 december a.s. moeten dus ook voor deze categorie de pasfoto’s in Sportlink zitten.

Per 1 december 2015 wordt het mDWF ook beschikbaar gesteld voor de A-jeugd breedtekorfbal, waarbij de verplichting zoals ook eerder aangegeven, op 1 januari 2016 effectief wordt.

De invoering van B-jeugd en lager volgt in een later stadium.

Pasfoto’s toevoegen/wijzigen
Pasfoto’s toevoegen gebeurt in Sportlink CIub: https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SC/Beheer+algemene+persoonsinformatie

Er kunnen tot en met 6 november pasfoto’s gemuteerd worden. Na 6 november kunnen bestaande pasfoto’s niet meer gemuteerd worden. Er kunnen dan alleen bij leden zonder foto nog nieuwe foto’s toegevoegd worden. Deze beperking is opgelegd ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van deze mogelijkheid

Opgave breedtesport
Voor het wedstrijdkorfbal worden de teamopgaven dubbel op gebruikt, primair voor de teamopgave conform het Reglement van Wedstrijden, maar ook om mensen aan de teams te koppelen voor het DWF.
Voor het breedtekorfbal adviseren wij u om uw teams ook volledig in Sportlink Club in te delen, dus niet alleen degenen die met het DWF werken. Per wedstrijd hoeven de spelers dan niet elke keer opgezocht te worden. Vanzelfsprekend blijven deze teams dan algemeen reserve. Het doen van de teamopgave kan via: https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SC/Spelers

Muteren/toevoegen scheidsrechters
Elke scheidsrechter die een wedstrijd fluit, zal zichzelf moeten registeren binnen de app om wedstrijden af te handelen. (https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SCS/Registreren+en+inloggen)

Met ingang van de zaalcompetitie wordt het ook mogelijk om vooraf via Sportlink Club de verenigingsscheidsrechters toe te voegen aan de wedstrijden: https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SC/Official+toevoegen

Op de wedstrijddag zelf kan dit ook nog in de app zelf (betreft het wedstrijden op verenigingsnaam is het vooralsnog aan de thuisvereniging om dit te doen):
Bij elke wedstrijd wordt bij het openen van het mDWF de actuele scheidsrechter opgehaald uit de database. Er zijn aantal scenario’s mogelijk waarbij een official gewijzigd moet worden:
1. De scheidsrechter komt niet opdagen;
2. De scheidsrechter valt uit;
3. Er is een verenigingsnaam als scheidsrechter aangewezen i.v.m. inschrijving op wedstrijden of voor scheidsrechters in opleiding (in programma staat dan SR verenigingsnaam);
4. Er is geen scheidsrechter aangewezen

In alle gevallen kan de scheidsrechter gemuteerd worden door op het vakje van de scheidsrechter te klikken, en de vragen te beantwoorden. Scheidsrechters kunnen afgemeld worden door te kiezen voor niet opkomen. Nieuwe scheidsrechter kiezen gaat vervolgens op basis van relatiecode. Dit kan gedaan worden door de mensen gekoppeld aan het thuisteam, op de wedstrijddag.

Voor de situatie onder 3 is van toepassing dat er onder water gecheckt wordt of er sprake is van een SNO of van juiste vervanging. Hier hoeft dus geen extra actie voor ondernomen te worden.

Coaches
Elke coach moet lid zijn van het KNKV, dit is een bepaling die al meerdere jaren van toepassing is. Coaches van uw eigen vereniging kunt u zelf toevoegen. Coaches van andere verenigingen moeten wij toevoegen. Er dient dan een mail naar dwf@knkv.nl gezonden te worden waar relatiecode, naam en team in genoemd is.

Rol wedstrijdsecretariaat in app (WS mDWF)
Bij deze rol leeft de beeldvorming dat het wedstrijdsecretariaat zoals veel clubs dit kennen hiermee alles kan doen bij een wedstrijd en het nodige voor de teams klaar kan zetten. Dat is niet de functionaliteit die hier mogelijk is. Doelstelling van de app is juist dat de taken voor het wedstrijdsecretariaat verlicht worden, en de teams zelfredzaam worden. Mocht iemand toch mee willen kijken met teams, zal die gekoppeld moeten worden als staflid. (https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SC/Bondsdeelnemers)

De rol WS mDWF (https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SC/Beheer+verenigingsfuncties) geeft in het breedtekorfbal de ruimte om op de wedstrijddag zelf de thuiswedstrijden af te handelen. Iemand met deze rol kan zowel de thuisvereniging, uitvereniging als scheidsrechtersrol overnemen.

Misbruik van deze rol zal goed gemonitord worden, en indien misbruik geconstateerd wordt, snel dicht gezet worden.

Agenda functionaliteit
Het is nu mogelijk om de wedstrijden van de team(s) in de agenda’s te importeren. Ga naar de handleiding om per type agenda dit in te stellen: https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SCS/Agenda+koppelen

Digitale bondspas (KNKV-legitimatiekaart)
Met ingang van dit zaalseizoen geldt de digitale bondspas ook als KNKV-legitimatiekaart. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een pasfoto beschikbaar is gesteld binnen Sportlink. U vindt de digitale bondspas in de app in het menu algemeen onder instellingen en dan digitale pas.

Twijfelt u in de praktijk aan de echtheid van de pas, door er op te tikken draait deze om, en wordt het Sportlink-logo zichtbaar.

Voorafgaand aan de wedstrijd
Teams zetten hun opstellingen en de volledige bezetting van de bank (reserves + overige mensen die op de bank zitten) voorafgaand aan de wedstrijd klaar in de app. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang wordt dit vastgelegd zodat de scheidsrechter e.e.a. goed kan keuren.

Scheidsrechters controleren de pasfoto’s en geven akkoord voor de opstelling. Pasfoto’s (digitale spelerskaart) zijn in het wedstrijdkorfbal verplicht.

Na afloop van de wedstrijd
Teams voeren de eventuele wissels in en melden aan de scheidsrechter als dit gebeurd is.

Scheidsrechters gaan naar “wedstrijdverslag” op moment dat beide teams de wissels ingevoerd hebben. Doet een scheidsrechter dit voordat de teams de wissels ingevoerd hebben, moet het daarna door de scheidsrechter gebeuren.

Scheidsrechter haalt de wissels op, en voert de eindstand en eventuele kaarten in en gaat naar het laatste scherm en legt de wedstrijd vast.

Invallers die niet op het wedstrijdformulier staan
Indien er spelers niet op het wedstrijdformulier staan, mogen ze wel invallen. Deze moet door de scheidsrechter na afloop toegevoegd worden, op dezelfde manier als teams hun spelers toevoegen. Deze optie moet wel, zoveel als mogelijk, beperkt worden. Teams kunnen bij twijfel beter een extra wissel invoeren dan alles na afloop invoeren.

Aanvoerder die gewisseld wordt
Als de aanvoerder gewisseld wordt, is het momenteel nog zo dat de scheidsrechter dit achteraf moet muteren, op dezelfde manier als dit voorafgaand aan de wedstrijd zou gebeuren.

Foutief ingevoerde uitslag
Een foutief ingevoerde uitslag kan gemaild worden aan dwf@knkv.nl

Geen mobiel netwerk of geen goed werkende wifi-verbinding of systeemstoring
Indien er direct na afloop geen verbinding met de app gemaakt kan worden is het verzoek om dan na afloop in bijvoorbeeld de kantine alsnog de zaken af te handelen. Blijkt dit helemaal onmogelijk te zijn, kan het formulier na afloop alsnog verwerkt worden. De scheidsrechter zal dan de wissels in moeten voeren. Het is dus wel noodzaak om op dat moment aantekening te maken van de wissels. De thuisclub blijft primair verantwoordelijk voor het afhandelen van het DWF

Voor meer vragen, kunt u zich altijd wenden tot dwf@knkv.nl of op twitter @dwf_knkv!

sportlinked
Share This