Lidnummer - niet invullen

Uw naam en achternaam (verplicht)

Uw mailadres

Uw geboortedatum (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Ingangsdatum lidmaatschap (verplicht)

Uw bankrekeningnummer (verplicht)

Ten name van (verplicht)

Gewenst lidmaatschap (verplicht)
spelend lidniet-spelend liddonateur

1a. Heeft u of uw kind al eerder gekorfbald? (verplicht)
Ja -> beantwoord vraag 1b en 1cNee -> ga naar vraag 2a

1b. Bij welke vereniging(en)?)

1c. In welke teams en op welk niveau?

2a. Heeft u, als ouder/verzorger, een welp, pupil, aspirant of junior ingeschreven? (verplicht)
Ja -> beantwoord de volgende vragenNee -> ga naar vraag 3

2b. Op welke school zit uw kind momenteel?

2c. Bent u in het bezit van een auto?
Ja -> beantwoord de volgende vraagNee -> ga naar vraag 2e

2d. Bent u bereid enkele keren per seizoen uw kind en zijn/haar teamgenoten te vervoeren naar wedstrijden?
JaNee

2e. Elke woensdagavond kunt u bij Fortuna/Delta Logistiek meedoen aan Korfbalfit. Een uur trainen met andere ouders, oud-korfballers en andere geïnteresseerden onder begeleiding van twee trainers. Korfbalfit is een combinatie van korfbaltraining en corse stability. Wilt u hieraan meedoen?
JaMisschienNee

3a. Bij Fortuna/Delta Logistiek verwachten we van (ouders van) leden dat zij zich inzetten als vrijwilliger voor de vereniging. Kunt u een of meerdere taken noemen die u wilt vervullen?
kantinedienstenscheidsrechter jeugdwedstrijdenscheidsrechter wedstrijden seniorentrainen/coachen jeugdploeglid van een commissie, nlbestuursfunctieklusjes uitvoeren op en rond het complexorganisatie van evenementen/feestensponsoringbegeleiden jeugdkampweet ik niet

Spelende leden leveren tevens een recente pasfoto in. De foto moet digitaal ingeleverd worden. U kunt dit doen door een mail met de foto te sturen naar ledenadministratie@fortuna-korfbal.nl. Wilt u in de mail uw naam en geboortedatum aangeven?

Ondergetekende:

- verplicht zich tot betaling van de contributie bij vooruitbetaling en machtigt hiervoor K.V. Fortuna/Delta Logistiek tot automatische incasso per maand/kwartaal *;
- bindt zich (of zijn/haar kind) als lid van de vereniging tot 30 juni (het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar).

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met een jaar. Bedanken als lid dient vóór 1 juni schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging.

Plaats (verplicht)

Datum (verplicht)

Share This