Bestuur Fortuna/Delta Logistiek

Fortuna/Delta Logistiek behoort tot de tien grootste korfbalverenigingen van Nederland en is een vereniging, waar:

  • het voor jong en oud goed toeven is;
  • top-, wedstrijd- en breedtesport hand in hand gaan;
  • sportiviteit en respect in en rond de velden vanzelfsprekend is;
  • maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar inhoud wordt gegeven.

 

Algemene ledenvergadering

Alle leden zijn welkom op de Algemene ledenvergadering (ALV). Maar leden jonger dan zeventien jaar en Vrienden van Fortuna/Delta Logistiek mogen niet stemmen.

De vergadering wordt één keer per jaar gehouden. De voorzitter is Jan Jaap van Leusden, de secretaris is Jolanda Vrolijk.

Samenstelling

Jan Jaap van Leusden – Voorzitter
Jolanda Vrolijk – Secretraris
Phons Rövekamp – Penningmeester
Johan Mensink – Interne Zaken
Peter Berg – Commercie
Lieke van der Grinten – Recreatie
Marloes Preuninger – Leden & Vrijwilligers
Tim van Peppen – Marketing, Communicatie & Evenementen
Thomas van Duijn – Digitalisering & Professionalisering

Contact met bestuur

Het laatste nieuws vanuit het Bestuur

In Memoriam Theo van Zee

Het bericht van overlijden zal in eerste instantie door velen als een schok worden ervaren en vervolgens dierbare herinneringen oproepen. Gezien z’n staat van dienst voor Fortuna is dat zeker

Lees meer »