Bestuur

Sportief, respect en maatschappelijk betrokken

Informatie

Fortuna/Delta Logistiek behoort tot de 10 grootste korfbalverenigingen van Nederland en is een vereniging, waar:

  • het voor jong en oud goed toeven is;
  • top-, wedstrijd- en breedtesport hand in hand gaan;
  • sportiviteit en respect in en rond de velden vanzelfsprekend is;
  • maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar inhoud wordt gegeven.

samenstelling

NaamFunctie, takenTelefoonMail
VacatureVoorzitter
Contact voor sponsoring
voorzitter@fortuna-korfbal.nl
Jolanda VrolijkSecretaris06-42055998secretaris@fortuna-korfbal.nl
Ronald van LeeuwenPenningmeester06-10273356penningmeester@fortuna-korfbal.nl
VacatureAlgemeen Bestuurslid
Korfbalzaken
tc@fortuna-korfbal.nl
Jeroen de VosAlgemeen Bestuurslid
Vrijwilligerszaken
06-13781103vrijwilligers@fortuna-korfbal.nl
Nol KarbetAlgemeen Bestuurslid
Complexbeheer
06-52584693

Bestuursagenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Nieuws van het bestuur

Afscheid van Theo Korporaal…

Ard heeft iedereen die aanwezig was bij het afscheid van Theo, ook namens de familie, bedankt, maar graag wil Yvonne het nog eens zeggen:
het afscheid van Theo was ongelooflijk mooi en troostvol. 

Theo Korporaal overleden

Vanochtend bereikte ons het droevige bericht, dat ons lid van verdienste, oud-speler, oud-trainer en oud-voorzitter Theo Korporaal op 83-jarige leeftijd is overleden.

Share This