Vertrouwenscontactpersonen

Waarom vertrouwenscontactpersonen binnen Fortuna?

De Vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot ongewenst gedrag. Wij vinden het belangrijk dat de leden van Fortuna rekening houden met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt. Soms is het niet makkelijk om over bepaalde onderwerpen te praten, maar is dit wel hard nodig. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie. Omdat de vereniging alle leden een veilig, vertrouwd en plezierig sportklimaat wil bieden zijn vertrouwenspersonen nodig.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor bij zaken waar niet makkelijk over gesproken wordt. Het gaat hierbij voornamelijk om seksuele intimidatie, agressie en/of geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit. Natuurlijk kunnen ook andere zaken aan de orde zijn die besproken moeten worden met iemand die onafhankelijk is en die buiten de situatie staat. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, geeft raad, bemiddelt en kent de mogelijkheden om eventuele hulp te krijgen of een officiële melding te doen.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen Fortuna?

Binnen Fortuna wordt de functie vertrouwenscontactpersoon ingevuld door Ryanne Segaar en Yvonne Louwers. Zij zijn allebei op jonge leeftijd begonnen met korfballen bij Fortuna. Daarnaast zijn zij actief geweest in verschillende commissies binnen onze vereniging gedurende vele jaren en kennen de vereniging en haar structuur goed. Beroepsmatig hebben zij beiden, hoewel vanuit een andere achtergrond, te maken met bovengenoemde voorbeelden van ongewenst gedrag. In dat kader wordt van ons verwacht dat we integer, discreet en in vertrouwen handelen.

Zit je in een situatie waarbij je een vertrouwenscontactpersoon kunt gebruiken? Maak je je zorgen over iets of iemand binnen de vereniging en wil je dit met iemand bespreken? De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@fortuna-korfbal.nl.

Ryanne Segaar