Technische commissie

Ontwikkeling op sportief en sociaal vlak tot op het hoogste niveau

Informatie

De doelstelling van de Technische commissie (TC) is het creƫren van mogelijkheden voor spelers, trainers en begeleiders tot ontwikkeling op sportief en sociaal gebied. De TC richt zich hierbij met name op de A-selectie, de B-selectie en de juniorenselectie, waarbij gestreefd wordt deze selecties op het hoogst mogelijk niveau te laten sporten.

In het kort zijn de volgende taken en bevoegdheden aan de technische commissie gedelegeerd door het bestuur:

  • Opstellen van een meerjarenplan TC, het monitoren van de voortgang en het actualiseren van dit plan
  • Jaarlijks samenstellen van een selectielijst iom trainer/coaches voor 1 en 2
  • Jaarlijks een lijst samenstellen van de leden voor de 3, 4, A1 en A2 ploegen. De teams worden door de TC i.o.m. de coaches samengesteld.
  • Het aanstellen van coaches, begeleiders, trainers.
  • Begeleiden van trainers, teambegeleiders, teammanagers, medische staf en/of als klankbord fungeren.
  • Zorg dragen voor goede communicatie naar andere commissies, personen, spelers, trainers, coaches en bestuur.

Samenstelling

NaamFunctie, takenTelefoonMail
Cindy van EijkCoƶrdinator A-B jeugd in de Jeugdcommissie.
Bestuurslid Jeugdbeleid, aanspreekpunt voor Fortuna 1, 2, A1 en A2
tc@fortuna-korfbal.nl
Joost PreuningerHoofd Opleidingentc@fortuna-korfbal.nl
Arend EsserBestuurslid Technische Zaken
Wedstrijdsport/Breedtesport, aanspreekpunt voor Fortuna 1, 2 en 3
tc@fortuna-korfbal.nl
Agenda
Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Nieuws van de technische commissie
Share This