Technische commissie

Ontwikkeling op sportief en sociaal vlak tot op het hoogste niveau

Informatie

De doelstelling van de Technische commissie (TC) is het creëren van mogelijkheden voor spelers, trainers en begeleiders tot ontwikkeling op sportief en sociaal gebied. De TC richt zich hierbij met name op de A-selectie, de B-selectie en de juniorenselectie, waarbij gestreefd wordt deze selecties op het hoogst mogelijk niveau te laten sporten.

In het kort zijn de volgende taken en bevoegdheden aan de technische commissie gedelegeerd door het bestuur:

  • Opstellen van een meerjarenplan TC, het monitoren van de voortgang en het actualiseren van dit plan.
  • Samenstellen van selectie, 3e, A1 en A2, i.o.m. trainers/coaches.
  • Communicatie met KNKV over bovengenoemde teams.
  • Het aanstellen van coaches, begeleiders, trainers.
  • Begeleiden van trainers, teambegeleiders, teammanagers, medische staf en/of als klankbord fungeren.
  • Zorg dragen voor goede communicatie naar andere commissies, personen, spelers, trainers, coaches en bestuur.

Samenstelling

NaamFunctie, takenTelefoonMail
Lynette Gevaltc@fortuna-korfbal.nl
Joost Preuningertc@fortuna-korfbal.nl
Kees Slingerlandtc@fortuna-korfbal.nl
Karin Toorenburgtc@fortuna-korfbal.nl

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Nieuws van de technische commissie

Annick Post komt terug op besluit: ‘Ik blijf’

Enkele weken geleden kondigde Annick Post binnen de selectie aan dat ze de overstap zou maken naar TOP/LITTA. Ruim een week geleden besloot ze toch terug te komen op deze beslissing. Ook volgend jaar speelt ze in Delft. “Op een gegeven moment ben ik erg gaan twijfelen of het voor mij de juiste keuze was om weg te gaan. Bij Fortuna voel ik me thuis.”

Share This