Technische Commissie

De doelstelling van de Technische commissie (TC) is het creëren van mogelijkheden voor spelers, trainers en begeleiders tot ontwikkeling op sportief en sociaal gebied. De TC richt zich hierbij met name op de A-selectie, de B-selectie en de juniorenselectie, waarbij gestreefd wordt deze selecties op het hoogst mogelijk niveau te laten sporten.

In het kort zijn de volgende taken en bevoegdheden aan de technische commissie gedelegeerd door het bestuur:

  • Opstellen van een meerjarenplan TC, het monitoren van de voortgang en het actualiseren van dit plan.
  • Samenstellen van selectie, 3e, 4e, A1 en A2, i.o.m. trainers/coaches.
  • Communicatie met KNKV over bovengenoemde teams.
  • Het aanstellen van coaches, begeleiders, trainers.
  • Begeleiden van trainers, teambegeleiders, teammanagers, medische staf en/of als klankbord fungeren.
  • Zorg dragen voor goede communicatie naar andere commissies, personen, spelers, trainers, coaches en bestuur.

Samenstelling

Lynette Geval
Joost Preuninger

Contact met de TC

Het laatste nieuws vanuit de TC

Trainersnieuws Fortuna 3 en A2

De TC wil de vereniging goed blijven informeren over alle trainerswissels voor komend jaar. Richard Mafficioli bedankt Vorige maand heeft Richard bij de TC bekend gemaakt dat hij volgend jaar

Lees meer »