Lidmaatschap opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap, of van uw kind, van Fortuna/Delta Logistiek beëindigen? Stuur dan een brief of e-mail naar de ledenadministratie van Fortuna/Delta Logistiek. Vermeld uw naam, adresgegevens en de reden van uw opzegging. U kunt uw brief sturen naar:

Ledenadministratie Fortuna
Postbus 319
2600 AH Delft

Een e-mail kunt u sturen naar: ledenadministratie@fortuna-korfbal.nl.

Voor spelende leden aanvullende actie nodig!

Als je spelend lid bent en je lidmaatschap beëindigt, moet je je ook afmelden bij de commissie waar je team onder valt:

jeugdteam t/m B: jeugdcommissie

1, 2, 3, A1, A2: technische commissie

overige teams: senioren- en juniorencommissie

loper of wandelaar: loopgroep

G-korfbal

Opzegtermijn beëindigen lidmaatschap

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar. Opzeggen dient te gebeuren met inachtneming van de volgende opzegtermijnen:

Voor spelende leden:

  • opzeggen gedurende het seizoen: u bent per direct niet meer gerechtigd aan wedstrijden deel te nemen, na opzegging wordt wel een boete van 3 maanden contributie in rekening gebracht;
  • opzeggen voor een volgend seizoen: voor 1 juni van het lopende seizoen.

Voor niet-spelende leden, leden Korfbalfit en G-korfbal, welpen, lopers en wandelaars is de opzegtermijn 1 maand.

 

Share This