Lidmaatschap Fortuna

Wilt u uw lidmaatschap, of van uw kind, van Fortuna beëindigen? Stuur dan een brief of e-mail naar de ledenadministratie van Fortuna. Vermeld uw naam, adresgegevens en de reden van uw opzegging. U kunt uw brief sturen naar:

Ledenadministratie Fortuna
Postbus 319
2600 AH Delft

Een e-mail kunt u sturen naar: ledenadministratie@fortuna-korfbal.nl.

Voor spelende leden aanvullende actie nodig!

Als je spelend lid bent en je lidmaatschap beëindigt, moet je je ook afmelden bij de commissie waar je team onder valt:

1, 2, 3, A1, A2: TC Topsport

A3, A4, B, C, D, E en F-teams: jeugdTC

overige senioren teams: SJC

loper of wandelaar: loopgroep

G-korfbal

Opzegtermijn beëindigen lidmaatschap

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar. Opzeggen dient te gebeuren met inachtneming van de volgende opzegtermijnen:

Voor spelende leden: opzeggen voor een volgend seizoen: vóór 1 juni van het lopende seizoen.

Voor niet-spelende leden, trainingsleden, geboorteleden, ouderlidmaastchappen, studentenlidmaatschappen, G-korfbal, welpen, lopers en wandelaars is de opzegtermijn 1 maand.