Rechten en plichten

van onze leden

Rechten leden

Als Fortuna-lid heb je de volgende rechten:

  • je mag gratis de wedstrijden van alle Fortuna-teams bijwonen;
  • als je 17 jaar of ouder bent, heb je stemrecht op de jaarvergaderingen van de club.

Plichten leden

Als je lid bent/wordt van Fortuna/Delta Logistiek heb je de volgende verplichtingen:

  • je bent verplicht de verschuldigde contributie per maand vooraf te bepalen door middel van een machtiging. Meer informatie over de hoogte van het lidmaatschap vind je bij de contributies;
  • als je spelend lid bent van 17 jaar of ouder, ben je verplicht om bardiensten te draaien. Spelende leden van 17 jaar en ouder zijn verplicht bardiensten te draaien. Hiervoor is een reglement bardiensten opgesteld. De kantinecommissie stelt hiervoor een rooster op. Gemiddeld ben je eens in de 6 weken aan de beurt. Voorkeuren voor dagen of tijden kunnen aangegeven worden bij de kantinecommissie.
  • Spelende leden worden, mits mogelijk, ingedeeld in een team, waarmee de speler/speelster de verplichting krijgt zich af te melden voor wedstrijden van zijn/haar team, die hij/zij niet kan spelen. Details over de afmeldprocedure staan (wekelijks) in het clubblad.

KNKV clubcode: NCX22H3

 

Share This