Rechten en plichten voor leden

Bekijk hier jouw rechten en plichten per lidmaatschap.

Wedstrijden in een vast team
Je bent ingedeeld in een team en speelt in competitieverband wedstrijden. Je hebt de verplichting om je af te melden voor wedstrijden van je team in het geval je niet kan spelen;

Training in vast team
Aan je team zijn vooraf vastgestelde trainingsdagen en tijden toegekend waarop je gebruik mag maken van de sportfaciliteiten om te trainen;

Meetrainen breedtesport senioren
De breedtesport senioren mogen gezamenlijk in clusters van teams op vooraf vastgestelde trainingsdagen en tijden gebruik maken van de sportfaciliteiten om te trainen. Over het algemeen geldt deze wijze van trainen voor alle seniorenteams vanaf Fortuna 5.

Meetrainen Korfbalfit
Trainingsleden die op een vooraf vastgestelde trainingavond en tijd gebruik maken van de sportfaciliteiten en tijdens de training korfbal en fitoefeningen met elkaar combineren;

Wedstrijden invallen
Je hebt het recht om in diverse teams in competitieverband in te vallen, uiteraard met in achtneming van de spelregels van de korfbalbond (KNKV);

Stemrecht
Tijdens de jaarvergadering of overige buitengewone vergaderingen mag je een stem uitbrengen;

Bezoeken reguliere KL wedstrijden
Vrije toegang tot de (reserve) Korfballeague thuiswedstrijden in competitieverband, met uitzondering van playoffs en finales;

Voorrang kaartverkoop playoffs
Tijdens de (online) verkoop van tickets heeft u samen met andere voorranghouders een per wedstrijd vastgestelde tijdsperiode voorrang tot de aanschaf van een of meerdere ticket voordat deze de vrije verkoop in gaan;

Meebeslissen over doel investering Cv50
Periodiek een stem uitbrengen voor het bepalen van het te bereiken doel van het ingelegde geld van de Club van 50;

Fortuna Pas
Bij Fortuna kun je consumpties betalen met een clubpas. Deze pas staat op naam en geboortedatum. De geboortedatum gebruikt de vereniging om te bepalen of iemand een alcoholische consumptie mag bestellen. Op een pas van leden tot 18 jaar zijn dus geen alcoholische dranken verkrijgbaar. Je ontvangt als nieuw lid eenmalig een gratis pas;

Contributie betalen
Je bent verplicht de verschuldigde contributie per maand vooraf te bepalen door middel van een machtiging. Meer informatie over de hoogte van het lidmaatschap vind je bij de contributies;

Vrijwilligersuren
Fortuna is een bruisende korfbalvereniging die volledig draait op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is leuk, geeft energie en is noodzakelijk om de club goed te laten functioneren. Ieder lid van Fortuna (of ouder van, bij jeugdleden tot en met de A-jeugd) levert een bijdrage in de vorm van vrijwilligersuren. Dit kan in de vorm van een structurele bijdrage door vaste invulling van een functie of anders door een, in de jaarvergadering vastgesteld, aantal vrijwilligersuren per jaar. Daarnaast rijden ouders van jeugdleden per toerbeurt naar uitwedstrijden. Leden krijgen keuzeopties voor de invulling van de vrijwilligersuren en kunnen een voorkeur uitspreken. Fortuna probeert hier zoveel als mogelijk invulling aan te geven.

Kledingfonds
Voor een vast bedrag per maand/kwartaal/jaar huurt een spelend lid een kledingpakket. Dat bestaat uit een wedstrijdshirt, broekje of rokje, trainingsjack en –broek. Als een onderdeel niet meer past kan je dat ruilen voor een andere maat. Bij beëindiging van het spelend lidmaatschap wordt de kleding weer ingeleverd.

KNKV clubcode: NCX22H3