KV Fortuna vindt een veilig sportklimaat, waarbij op een goede en sportieve manier met elkaar wordt omgegaan, belangrijk en noodzakelijk. Iedereen moet zich veilig en prettig voelen binnen onze vereniging. Dit proberen we op verschillende manieren te waarborgen, namelijk via onze gedragscode, de door ons ingestelde vertrouwenspersonen en ons aannamebeleid voor vrijwilligers.

 

Gedragscode KV Fortuna

Ter waarborging van een veilig sportklimaat zijn gedragsregels opgesteld. De gedragscode van de KNKV en het NOC/NSF zijn ons uitgangspunt geweest voor het opstellen van de gedragscode van KV Fortuna.

Deze regels gelden zowel voor de spelers en trainers als voor de supporters binnen onze verenging of onze vereniging bezoeken. Spreek elkaar aan wanneer regels van de gedragscode worden overtreden of meldt dit bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersonen van KV Fortuna.

In het kort samengevat:

Naar de gedragscode

 

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Naast de gedragscode zijn er binnen de vereniging ook twee vertrouwenscontactpersonen aanwezig, Ryanne Segaar en Yvonne Louwers. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging: sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders etc.

Naar de vertrouwenscontactpersonen

 

Aannamebeleid vrijwilligers

Om ervoor te zorgen dat onze leden veilig en onbezorgd kunnen sporten en te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen, hanteert KV Fortuna een aannamebeleid voor trainers, coaches en andere vrijwilligers. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

Naar het aannamebeleid voor vrijwilligers