Fortuna heeft bericht ontvangen vanuit het KNKV dat er in het seizoen 2017/2018 een belangrijke wijziging zal worden doorgevoerd in het jeugdkorfbal, namelijk:

  • de peildatum die bepaalt in welke leefdtijdscategorie iemand mag spelen, wordt gewijzigd van 1 oktober in 1 januari met ingang van het seizoen 2017/2018.

Wijziging peildatum

Vanaf het seizoen 2017/2018 zal de peildatum, die bepaald in welke leefdtijdscategorie iemand mag spelen, voor alle competities wijzigen in 1 januari. Hiermee komt de peildatum op één lijn met de internationaal gehanteerde peildatum en daarmee ook met de gehanteerde datum van de Regionale Talenten Centra (RTC)-teams.

Gevolg is dat de korfballeeftijd van alle spelers geboren tussen 1 oktober en 1 januari in 2017 één jaar hoger zal worden.

Voorbeeld

Iemand die geboren is op 22 oktober 2003 heeft met de huidige peildatum van 1 oktober 2015 een korfballeeftijd van 11 jaar en is tweedejaars D. Stel dat de nieuwe peildatum dit seizoen al zou worden ingevoerd, dan zal de korfballeeftijd van deze speler op de nieuwe peildatum 1 januari 2016, 12 jaar zijn. Deze speler zal dus in de nieuwe situatie eerste jaars C zijn.

Teams die nu al een aantal jaren in dezelfde samenstelling spelen, zullen hierdoor mogelijk uit elkaar vallen. Hoewel dat natuurlijk maar een eenmalige zaak is en nu ook jaarlijks van veel teams de samenstelling wijzigt, kan dit soms toch vervelend uitpakken.

Daarom wordt alleen in het korfbalseizoen 2017/2018 eenmalig dispensatie verleend aan spelers die tussen de oude, 1 oktober, en de nieuwe peildatum, 1 januari, geboren zijn om mee te spelen in een jongere leeftijdscategorie.

Als jeugdcommissie zijn we momenteel bezig te inventariseren welke spelers en speelsters dit betreft. Daarnaast zullen we bepalen of en hoe we in de overgangssituatie tot 2017 gaan voorsorteren op deze nieuwe peildatum. Nadere informatie omtrent deze verandering zal volgen. Indien er vragen zijn, mail ze dan naar jeugd-bcdef@fortuna-korfbal.nl

Jeugdcommissie Fortuna/Delta Logistiek

Share This