Recentelijk heeft u/uw kinderen de clubkleding ontvangen. Hierbij is door u ook de machtiging ingevuld voor de automatische incasso. Op dit machtigingsformulier heeft u een IBAN nummer ingevuld. Bij sommigen is dit IBAN nummer anders dan het IBAN nummer waarvan normaliter de contributie word geïncasseerd. Het blijkt technisch niet mogelijk om per lid verschillende IBAN nummers te gebruiken voor verschillende incasso opdrachten.

Derhalve zal de bijdrage voor het kledingfonds binnenkort geïncasseerd worden van het rekeningnummer waar normaliter de contributie op wordt geïncasseerd.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met ledenadministratie@fortuna-korfbal.nl

Share This