Beter een goede buur….

Een van de doelen van het toekomstplan Fortuna 2030 is de maatschappelijke rol van Fortuna te versterken. Behalve een korfbalvereniging willen we een organisatie zijn die openstaat  voor samenwerking met andere sportverenigingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en omwonenden. Die partners zijn welkom om ons complex te gebruiken voor (sportieve) activiteiten in de breedste zin van het woord. Zodat ons complex een bruisend centrum wordt waar in principe iedereen in de omgeving gebruik van kan maken.

Om dat te bereiken is in de eerste plaats nodig dat wij onze mogelijke partners leren kennen en dat zij weten wie wij zijn en wat wij voor hen kunnen betekenen.

Enige tijd geleden ontvingen wij een uitnodiging van het magazine Delft Business voor een gesprek met hockeyvereniging Hudito en de voorzitter van het Gebiedsfonds Delft Technology Park. Onder het motto ‘Lokaal en sociaal’ wilden zij laten zien welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking tussen sportverenigingen en bedrijven. De uitnodiging kwam als geroepen. Met Hudito hebben wij, als buren op het gemeentelijk sportpark Kruithuisweg, al langer goede contacten. Maar het Gebiedsfonds was nog niet zo scherp in beeld.

Het werd een leuke en vruchtbare bijeenkomst. We willen ons complex multifunctioneel maken, zodat het plaats kan bieden aan een veel breder scala aan activiteiten dan korfbal alleen. Maar daarvoor moet het drastisch worden aangepast en uitgebreid. Duidelijk is dat wij dat niet allemaal op eigen financiële kracht voor elkaar kunnen krijgen. Intensieve samenwerking met Hudito ligt dan voor de hand. Maar in de loop van het gesprek werd duidelijk dat de bedrijven die verenigd zijn in het Gebiedsfonds ook best een steentje willen bijdragen. Als we maar sociaal en innovatief bezig zijn. Reken maar dat we daarmee aan de slag gaan!

In het onlangs verschenen nummer van het Delft Business staat een artikel met een weergave van het gesprek dat we met Jacqueline Schriel van Hudito en Jos de Mooij van het Gebiedsfonds hebben gevoerd. Wie daarin geïnteresseerd is: het artikel is hier in Delft Business te lezen.

 

Lees meer nieuws

Elma, bedankt!

Kreeg jij ook altijd een verjaardagskaart van Fortuna voor je verjaardag? Dat klopt! Elma Woltman heeft meer dan 30 jaar lang alle verjaardagskaarten voor de kinderen

Lees meer »