Beste leden,

Korfbalvereniging Fortuna is een vrijwilligersvereniging, zoals bijna alle sportverenigingen. Dit betekent dat alles wat er in en rond de vereniging gebeurt, wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Denk aan de trainers en coaches van teams, teamindelingen die gemaakt worden, de communicatie rondom competitiewedstrijden en opgave van spelers naar de bond, trainingsschema’s die opgesteld worden, wedstrijden die gefloten worden, de kledingcommissie die zorgt dat alle spelers in tenues rondlopen, de ledenadministratie, de kantine die bevoorraad en bemand moet worden, kasstromen en contributiegelden die verwerkt moeten worden, sponsoren die gezocht worden, de evenementencommissie die leuke activiteiten organiseert, de organisatie rondom de Korfbal League-wedstrijden, de verbouwingen die bij de vereniging plaatsvinden, de bouw van een tweede hal die we graag willen realiseren en ga zo maar door. Kortom: een veelheid aan taken die binnen de vereniging uitgevoerd moeten worden.

Nu zijn onze leden geen consumenten. Wij allen zijn de vereniging en wij allen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van al deze taken. Dit seizoen is er een wedstrijd van de Fortuna A4 afgelast, omdat we geen scheidsrechter hebben kunnen vinden die wilde fluiten. Ook Fortuna 4 heeft samen met de tegenstander op het veld gestaan zonder scheidsrechter. Op het allerlaatste moment heeft een vrijwilliger die toevallig op het veld was en die deze ploegen niet in de kou wilde laten staan, gefloten.

Op dit moment hebben we veel vacatures: het team met mensen die velddienst draaien moet uitgebreid worden, de scheidsrechtercommissie wil na vele jaren het stokje overdragen, er is een tekort aan scheidsrechters, de communicatiecommissie is op zoek naar specialisten, de jurytafel bij de Korfballeaguewedstrijden is onderbemand, de wedstrijdsecretaris (die indien noodzakelijk wedstrijden verzet) wil het stokje overdragen. We zijn op zoek naar mensen die goed kunnen plannen naar mensen die kunnen helpen met administratieve taken. Vele handen maken immers licht werk.

Om situaties zoals hierboven beschreven staan te voorkomen en te borgen dat taken voor de huidige actieve vrijwilligers behapbaar blijven, is het noodzakelijk om aan alle leden binnen de gehele vereniging een bijdrage te vragen. Zoals je kunt lezen heeft de vereniging veel meer vacatures dan alleen de taak bardienst draaien. Graag zetten wij een ieder in zijn of haar kracht en vragen we aan jou hoe jij jouw bijdrage het liefst wil leveren.

Als iedereen een steentje bijdraagt, blijven al deze taken voor iedereen behapbaar. Op die manier kunnen we met elkaar ontzettend veel mooie dagen op de club beleven. Zijn er zaken die beter kunnen binnen de vereniging? Laat het ons weten. Dan bouwen we samen aan de vereniging Fortuna. Fortuna zijn wij met z’n allen!

Het bestuur

 

Veelgestelde vragen en antwoorden:

 1. Wie heeft deze regeling bedacht?

Het bestuur in samenwerking met een afvaardiging van de kantinecommissie, scheidsrechtercommissie en planners.

Het uitgangspunt was om zoveel mogelijk van de oude regeling in stand te houden, maar wel met meer keuzevrijheid voor wat betreft de invulling van de vrijwillige bijdrage, zodat iedereen zoveel mogelijk in zijn kracht staat. Daarnaast willen we de cyclus van terugkerende tekorten aan vrijwilligers op bepaalde functies doorbreken en een in de basis zo eerlijk mogelijke verdeling van de vrijwilligerstaken over de vrijwilligers realiseren. Voor een ieder die zich meer wil/kan inzetten is er altijd ruimte.

 1. Hoe zijn de vrijwilligersuren tot stand gekomen?

De commissies hebben aangeleverd welke bezetting ze denken nodig te hebben om de taken binnen hun commissie uit te voeren. Dit is gebaseerd op de basisbezetting. Dus de bardiensten tijdens wedstrijden, het aantal benodigde scheidsrechters voor het komende seizoen e.d. Bij de totstandkoming van deze uren is geen rekening gehouden met randzaken eromheen zoals evenementen die georganiseerd worden waar vrijwilligers voor nodig zijn etc. De berekening is gebaseerd op de basisbezetting.

Deze uren tezamen met de corona check app diensten bedragen voor seizoen 2020/2021 naar schatting ongeveer:

 • 320 scheidsrechtersuren (ouders F & E ploegen fluiten zelf hun kinderen – uren worden al bij deze teams in mindering gebracht)
 • 1500 uren aan bardiensten
 • 500 uren corona handhavingsdiensten

Nogmaals: dit is een inschatting. We gaan voor het eerst zo proberen te werken, dus het kan zijn dat de werkelijke benodigde uren afwijken van de ingeschatte uren.

Mensen die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde taak en structureel hun bijdrage hieraan leveren (denk aan commissiewerk, bestuur, trainers etc.) hebben aan deze vrijwillige uren voldaan. De mensen die dit niet doen draaien met elkaar deze uren.

 1. Hoe wordt er omgegaan met de vrijwilligersuren van ouders die hun kinderen fluiten in de F en E of die de jurytafel bemannen bij de B1, A2 en A1?

Deze uren zijn al in mindering gebracht op de totaal te draaien vrijwilligersuren van het team. Deze teams krijgen dus minder te draaien vrijwilligersuren toebedeeld.

 1. Hoe wordt er omgegaan met de vrijwilligersuren die ik gedurende de eerste helft veld al gemaakt heb?

Deze worden voor wat betreft bardiensten op teamniveau in mindering gebracht. Wat betreft de scheidsrechteruren worden deze op persoonlijke titel in mindering gebracht indien deze persoon kiest om scheidsrechter te blijven.

 1. Welke functies kan ik nog meer kiezen i.p.v. bardienst draaien, fluiten en/of corona check app controller?
Domein Commissie Naam vacature Omvang / frequentie Gewenste specialiteit / competentie / toelichting
Korfbal Wedstrijdsecretaris Wedstrijdsecretaris Doorlopend met piek- en dalmomenten, vanuit huis te regelen
Korfbal Velddienst Velddienst (5x) In afstemming met het team en de eigen agenda, gemiddeld 1x per maand Het ontvangen van teams en scheidrechters, tijdschema’s van wedstrijden bewaken
Korfbal SJC (senior/junioren commissie) Commissielid Doorlopend tijdens korfbalseizoen
Korfbal Jurytafel Schotklok en tijdwaarnemer (2x) Tijdens Korfballeague wedstrijden
Korfbal Administratieve ondersteuning Sportlink specialist (communicatiesysteem met bond) (2x) Doorlopend tijdens korfbalseizoen, vanuit huis te regelen
Arbitrage Scheidsrechterscommissie Coördinator scheidsrechters Doorlopend tijdens korfbalseizoen, vanuit huis te regelen Korfbal en scheidsrechter kennis
Arbitrage Scheidsrechterscommissie Aanwijzer scheidsrechters jeugdwedstrijden (3x) Doorlopend tijdens korfbalseizoen, vanuit huis te regelen
Arbitrage Scheidsrechterscommissie Bondscheidsrechter (10x) Doorlopend tijdens korfbalseizoen Fluiten van wedstrijdsport namens Fortuna bij andere verenigingen
Communicatie Communicatie Redacteur/schrijver Vanuit huis, wekelijks, piekmoment tijdens Korfballeague Beheersing Nederlandse taal (geschreven)
Communicatie Communicatie DTP’er programmaboekje Tweewekelijks tijdens Korfbal League Affiniteit met vormgeving software
Communicatie Communicatie Fotograaf Doorlopend, zijn tal van mogelijkheden voor fotografie Eigen fototoestel
Communicatie Communicatie Tekstschrijver Doorlopend, in afstemming
Communicatie Korfbal League Licht en geluid Elke Korfballeague thuiswedstrijd
Communicatie Korfbal League Cameraman Elke Korfballeague thuiswedstrijd
Commercie Sponsorcommissie Coördinatorrol en commissieleden (4x) Doorlopend met piek en dalmomenten

 

 1. Hoef ik naast mijn 14 vrijwilligersuren niets meer te doen voor de vereniging?

Als alle leden 14 vrijwilligersuren zouden draaien per jaar dan kunnen we de vereniging sluiten. De vereniging heeft leden nodig die bereid zijn meer te betekenen. Gelukkig zijn deze er ook binnen de vereniging. Echter om het voor hen ook behapbaar te houden is het belangrijk dat de vrijwillige belasting gedeeld wordt.

 1. Is 14 vrijwilligersuren een hard getal, anders gezegd als ik voor het 15eof 16euur wordt ingeroosterd hoef ik dan niets meer te doen?

De circa 14 vrijwilligersuren is gebaseerd op een inschatting van de commissies. We gaan voor de eerste keer op deze manier werken. Het kan zijn dat het daadwerkelijke aantal vrijwilligersuren afwijkt van de ingeschatte vrijwilligersuren, vandaar de circa 14 uren. Het kan dus gaan om 12 of 13 uren, maar ook om 15 of 16 uren.

 1. Kan ik mijn bardiensturen of andere vrijwilligersuren zelf inplannen?

De bardiensten zullen zoals gebruikelijk per team geroosterd worden. Er kunnen ouders in een team zijn die ervoor kiezen de uren anders in te willen zetten dan met een bardienst. Het team zal dan door de planner minder uren ingeroosterd worden voor de bardiensten. Binnen het team is bekend welke ouders welke vrijwillige bijdrage gaat geven.

 1. Wat als ik niet kan op het moment dat ik ingeroosterd ben?

Dan kun je ruilen met een ander team of andere teamouders vragen om je dienst in te vullen.

 1. Mag iemand anders mijn vrijwilligersuren ook draaien?

Dat mag, zolang de diensten maar ingevuld worden. Het is echter wel zo dat de vereniging niet gedraaid kan worden wanneer alle leden 14 vrijwillige uren willen draaien. De vereniging heeft echt leden nodig die bereid zijn meer te betekenen.

 1. Wat als ouders hun vrijwilligersuren niet draaien en andere teamouders hiervoor op moeten draaien?

Dan is het aan het team om deze ouders hierop aan te spreken. Werkt dit niet en werkt het verstorend dan kunnen deze ouders gemeld worden via vrijwilligers@fortuna-korfbal.nl en zal het bestuur een gesprek aan gaan met deze ouders.

 1. Kan ik een invalbeurt voor mijn rol als coach bij een wedstrijd van mijn kind ook van mijn vrijwilligersuren aftrekken?

Nee, de hoeveelheid vrijwilligersuren is gebaseerd op de inzet voor de daarvoor bedoelde functies. Alleen wanneer er sprake is van een structurele invulling van de taak dan komt men in aanmerking voor vrijstelling.

 1. Worden er voor mijn rol als ploegouder ook vrijwilligersuren in mindering gebracht?

Nee, de hoeveelheid vrijwilligersuren is gebaseerd op de inzet voor de daarvoor bedoelde functies. Wij adviseren de taken van de ploegouder te delegeren onder de ouders.

Mogelijk kunnen we hier in de toekomst rekening mee houden. Wanneer er meer zicht is op het effect van deze manier van werken, de inzet van de werkelijke aantal vrijwilligersuren bekend is, wordt het mogelijk de regeling te gaan finetunen. Voor nu is dit nog een stap te ver.

 1. Worden er ook vrijwilligersuren in mindering gebracht als ik een andere rol vervul, zoals met de koffiebar rondlopen in de rust van de Korfballeague wedstrijd?

Nee, daar is de huidige urenbegroting niet op gebaseerd. Op dit moment worden deze uren geschaard onder de extra activiteiten die niet in de urenbegroting en uitvoering zijn opgenomen. Deze regeling is pas net in werking getreden en kunnen het in deze eerste fase niet te gecompliceerd maken. Mogelijk ontstaat hier in de toekomst, waarin we misschien kunnen gaan werken met geautomatiseerde ondersteuning wel ruimte voor.

 1. Kan ik de vrijwilligersuren van mijn kind die trainen geeft / coacht of fluit ook aftrekken van mijn uren?

Nee, kinderen die 2e jaars B en A jeugd zijn worden opgeleid om te fluiten of trainen/coachen een team. Zij maken op deze manier kennis met vrijwilligerswerk. Op dit moment worden deze uren ook niet van het aantal bardiensten afgehaald. Daarnaast is het zo dat alles erop gericht is om de basistaken zo eerlijk mogelijk te verdelen. Wanneer de uren van deze kinderen bij de ouders in mindering worden gebracht dan heeft dit gevolgen voor de belasting van anderen. De vrijwillige bijdrage van andere ouders zal dan substantieel omhoog gaan.

 1. Geeft de vereniging altijd invulling aan de door mij gewenste invulling van de vrijwilligersuren?

Nee, we streven dit zoveel mogelijk na. Echter als iedereen aangeeft bardienst te willen blijven draaien en we houden een tekort aan bijvoorbeeld scheidsrechters dan zal dit opgelost moeten worden. Deze uren zullen dan weer zo eerlijk mogelijk over de teams verdeeld worden. We hopen dat we deze situatie kunnen voorkomen door een natuurlijke spreiding van de vrijwilligersuren over de diverse taken.

 1. Is deze nieuwe regeling definitief de vervanger van de oude bardienstregeling?

Het bestuur heeft in samenwerking met een afvaardiging van de kantinecommissie, scheidsrechtercommissie en planners getracht een zo eerlijk mogelijke regeling voor alle leden te ontwikkelen. De praktijk moet uitwijzen of dit voldoende werkt. In het geval dit niet zo blijkt te zijn, zullen we terugvallen op de oude regeling en de oplossing voor de uitdaging van de openstaande vacatures terug leggen bij de leden.

Zijn er verder nog vragen? Stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@fortuna-korfbal.nl.

Share This