Fortuna op weg naar de toekomst

Al meer dan 60 jaar is Fortuna een vereniging om trots op te zijn, een vereniging die in vele opzichten bloeit en bruist. De sportieve prestaties van onze selectie en de vele jeugdploegen worden in korfballand algemeen op waarde geschat en gewaardeerd. Bijna 300 vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om onze vereniging financieel vitaal, gezellig en sportief zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Regelmatig worden er initiatieven ontplooid om het aanbod van sportieve en sociale activiteiten uit te breiden en te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de succesvolle introductie van het G-korfbal en KorfbalFit, dat een mooie aanvulling is gebleken voor oud-korfballers en ouders. Mede hierdoor is in de afgelopen jaren het aantal leden licht gegroeid; een positieve ontwikkeling!

Ondanks deze positieve geluiden moeten we attent zijn op maatschappelijke ontwikkelingen die voor ons van belang zijn en waarop we dus moeten inspelen. Doen we dat niet, dan kunnen die ontwikkelingen in de nabije toekomst een bedreiging gaan vormen voor het voortbestaan van sportverenigingen als Fortuna in de huidige vorm.

Want wat is er aan de hand? Er wordt steeds meer gesport in Nederland. Steeds meer, maar wel anders dan vroeger. In plaats van in verenigingsverband sporten mensen nu vaak individueel (skeeleren, hardlopen, wandelen/nordic walking), of bij een commercieel fitnesscentrum. Daardoor neemt het totaal aantal sporters bij verenigingen al jaren af.  Van de Nederlanders sport nog maar 30% bij een sportvereniging. Meer dan 50% sport op eigen initiatief buiten verenigingen, waarvan 30% bij een sportschool.

Sportverenigingen moeten daarom op hun tellen passen. Als de huidige trend doorzet, neemt het aandeel sporters dat lid is van een sportvereniging steeds verder af. Ook Fortuna merkt dat het lastiger wordt om leden binnen te halen en ze voor langere tijd aan de club te binden. Daardoor wordt het ook moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden voor noodzakelijke activiteiten binnen de vereniging.

Aan de andere kant groeit de noodzaak om maatschappelijke vraagstukken als overgewicht, participatie en sociaal isolement aan te pakken door sport- en beweegactiviteiten. Sportverenigingen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Er is nog een ander punt. Fortuna beschikt over vier kunstgras korfbalvelden (met verlichting), een natuurgrasveld en een eigen sporthal. Deze mooie faciliteiten worden op het ogenblik niet optimaal benut. Zo wordt de sporthal overdag al wel goed gebruikt door een onderwijsinstelling, maar daarnaast zouden ook onze gras- en kunstgrasvelden overdag en ’s avonds meer kunnen worden ingezet. Het bestuur wil daarom de velden en sporthal op haar complex op de beschikbare momenten zo veel mogelijk openstellen voor andere gebruikers en activiteiten. Daarbij valt te denken aan verenigingen en maatschappelijke organisaties die behoefte hebben aan een plek voor hun bezigheden.

Reden om actie te ondernemen. Fortuna wil een toekomstbestendige en gezonde vereniging zijn en blijven. Daarom stelde het Fortuna bestuur, mede op initiatief van en begeleid door Rob van den Berg, in 2017 de werkgroep Fortuna 2030 samen. Deze werkgroep had als opdracht een toekomstplan op te stellen waarin wordt aangegeven hoe Fortuna kan worden klaargemaakt voor de toekomst.

In februari 2018 was de werkgroep klaar en presenteerde zij het Toekomstplan Fortuna 2030 aan het bestuur. Kort daarop stelde het bestuur dit toekomstplan vast als leidraad voor toekomstgerichte acties. In maart daaropvolgend is het plan gepresenteerd aan de gemeente Delft, waar het eveneens positief werd ontvangen.

Hoe is de stand van zaken op dit moment? Er zijn inmiddels belangrijke stappen gezet. Halverwege verleden jaar is Peter Iping aangesteld als coördinator van de diverse projecten binnen het Toekomstplan Fortuna 2030. Hij wordt hierbij ondersteund door Rob van den Berg.

Helaas is over de stand van zaken omtrent de uitvoering van het actieplan tot nu toe te weinig gecommuniceerd met de leden en de achterban. Vanaf nu gaat dat veranderen. Immers, het actieplan kan alleen slagen als daarvoor draagvlak bestaat binnen de vereniging. Goede en tijdige informatievoorziening is daarvoor onmisbaar.

Daarom kunt u voortaan regelmatig op deze plek een update verwachten over acties die worden ondernomen om van Fortuna een open, maatschappelijk breed georiënteerde vereniging te maken.

Een greep uit de lopende acties:

  • In samenwerking met de Stichting Perspektief gaat binnenkort een groep mensen bij de vereniging aan de slag voor het uitvoeren van allerlei werkzaamheden, zoals opruimen, schoonmaken, schilderwerk en onderhoud van de groenvoorzieningen. Omdat het gaat om mensen die (nog) niet in het bedrijfsleven aan de slag kunnen, worden zij daarbij begeleid door medewerkers van Perspektief.
  • Het bestuur is voortdurend bezig gegadigden te vinden voor het gebruik van de Fortuna-accommodatie op tijden dat er geen eigen activiteiten zijn. Zo maakt ROC Mondriaan regelmatig gebruik van de sporthal, en is afgelopen zomer het hele complex een paar weken verhuurd aan een studentenvereniging.
  • Bestuurders van Fortuna en Peter Iping praten regelmatig met bedrijven in de onmiddellijke omgeving van het Fortunacomplex om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om medewerkers van deze organisaties bij Fortuna te laten sporten.
  • Fortuna wil als sportvereniging nadrukkelijk een maatschappelijke rol spelen. Dat vereist verandering. Samenwerking met organisaties binnen en buiten sport en met bedrijven. Breder georiënteerd dan voorheen. Niet alleen voor de eigen leden, niet beperkt tot één sport, maar actief als onderdeel van de sociale omgeving. Om daaraan invulling te geven hebben twee studenten van de Haagse Hogeschool als onderdeel van hun studie een strategisch adviesrapport voor Fortuna opgesteld. Daarin beschrijven zij de sociale omgeving van het Fortunacomplex, en geven zij adviezen over de manier waarop Fortuna invulling kan geven aan de gewenste maatschappelijke rol. Aan ons de taak daarmee aan de slag te gaan.

Voor nu laten we het hierbij. Maar check vooral af en toe deze pagina. Voortaan houden wij u op de hoogte!

Peter Iping en Rob van den Berg

Lees meer nieuws

Oefenwedstrijden voorjaar 2024

De oefenwedstrijden voor het veld zijn inmiddels gepland. Mochten er nog wijzigingen komen dan zal dit met de betreffende teamouder worden gedeeld. Van enkele wedstrijden

Lees meer »