Het lijkt nog zo ver, de start van de Korfbal League in november, maar voordat je het weet klopt het
Fortuna Korfbal Spektakel en de KL op de deur van onze prachtig, fris geverfde sporthal. U zult het zien bij eerste binnenkomst, hoe mooi de omloop langs het speelveld erbij ligt. Goed, ter zake…

In het afgelopen KL seizoen is het soms lastig geweest om bij afzegging door ziekte of vakantie de
opengevallen plaatsen goed ingevuld te krijgen. Dat laatste is gelukkig altijd weer opgelost door
medewerking van een een clubje prima vervangers, daarvoor dank.
Met enkele aanvullingen voor de schotklok- en tijd/scorebediening willen we weer een goede bezetting met ingewerkte krachten garanderen, zonder een beroep hoeven te doen op invallers.

Mensen die een bijdrage willen leveren achter de jurytafel kunnen zich aanmelden bij Nol Karbet of Dik
Scherft. Schiet één van de beide heren aan op de vereniging of stuur een mail naar secretaris@fortuna-korfbal.nl

Share This