Hoe zit dit eigenlijk bij Fortuna?

De afgelopen week heb ik veel berichten gezien over hoe een voetbalwedstrijd in deze regio volledig uit de hand gelopen is. Bestuurders trekken het boetekleed aan en geven aan hoe ze het de volgende keer anders gaan doen. Maar hoe zit het met het gedrag van de eigen supporters? Hebben die dan geen rol in het hele gebeuren?

Nu denken velen: dit gaat over voetbal, dit gebeurt toch niet bij korfbal? Zo extreem als bij ADO misschien niet, maar de afgelopen weken hebben er een aantal incidenten plaats gevonden met teams van onze vereniging waar wij als bestuur niet blij mee zijn. We hebben een mail ontvangen van een ontvangende vereniging over gedrag en houding van spelers, coaches en publiek richting hun scheidsrechter, er is een wedstrijd gestaakt in verband met het gedrag van spelers en zo kan ik nog een aantal voorbeelden noemen. Let wel, soms zijn wij ook “slachtoffer” van het gedrag van een andere vereniging!

Dit soort gedrag is niet iets wat wij als vereniging willen stimuleren, sterker wij veroordelen dit. Sport is emotie, maar dat betekent niet dat wij verbaal los kunnen gaan op scheidsrechters, tegenstanders of publiek van de ontvangende of bezoekende vereniging. Ja, wij zijn Fortuna, zijn kampioen van Nederland en iedereen wil graag van ons winnen. Dat moeten we ons realiseren en we moeten proberen ons ook als een waardig kampioen te gedragen. Hieronder volgen ter herinnering onze gedragsregels die wij nastreven binnen Fortuna. Als bestuur hebben we de verwachting dat de hierboven genoemde incidenten dat ook blijven en dat wij als Fortuna zijnde elkaar helpen om onze gedragsregels zo goed mogelijk uit te voeren, hoe verleidelijk het soms ook is om anders te doen.

Algemene gedragsregels

Fortuna vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de korfbalsport. Korfbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander beoefent. Zonder samenspel geen korfbal en zonder tegenstander geen korfbal. Regels die hierbij horen:

 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We tonen altijd respect voor de scheidsrechter en de tegenstander, ook als deze in onze ogen een foute beslissing neemt.
 • De echte winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • We zijn voorstander van positief coachen om te komen tot een positief sportklimaat
 • Binnen het team wordt ook van ouders verwacht dat ze bijdragen aan het goede verloop van de competitie (middels naleven van gedragsregels, (steunende) aanwezigheid bij wedstrijden van hun kind(eren), bijdrage leveren aan (vrijwilligers)taken).

Op en rond het sportcomplex

Wees zuinig op ons sportcomplex en zorg dat het netjes blijft. Uitgangspunten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee de zaal in genomen.
 • Als je op het terras gaat zitten met een drankje, breng het glas- en aardewerk dan zelf even terug.
 • Zitten doen we op de stoelen, niet op tafels.
 • Loop niet over maar om het speelveld heen als je naar de andere kant wil.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd en tijdens de training van een ander team.
 • Warmlopen voor je eigen wedstrijd mag, maar zorg dan wel dat je stopt als de bal op de helft is, waarachter jij warmloopt.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaats, auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • Regels rondom alcoholgebruik, roken en het gebruik van de kantine zijn in de kantine te vinden

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden
Voorzitter

Lees meer nieuws