In Memoriam Theo van Zee

Het bericht van overlijden zal in eerste instantie door velen als een schok worden ervaren en vervolgens dierbare herinneringen oproepen.

Gezien z’n staat van dienst voor Fortuna is dat zeker te begrijpen, immers:

Vanaf de oprichting heeft Theo met onze vereniging een binding gehad en dat betreft een periode van ruim 65 jaren.

In de begin jaren gaf Theo trainen aan de senioren en junioren selectie en combineerde hij dat met het zelf spelen bij Ons Eibernest.

Hij was een talentvolle speler en is meerdere keren op het veld en in de zaal kampioen van Nederland geworden.

Gedurende die periode was Ons Eibernest voor Theo club nr.1 en Fortuna kwam op plek nr.2

In de jaren 80-tig sloeg dat om en werd Fortuna voor hem club nr.1.

Naast het geven van training ging Theo ook coachen met als resultaat dat Fortuna doorstootte naar de hoofdklasse en voor het eerst in haar geschiedenis zaalkorfbalkampioen van Nederland is geworden.

Terugblikkend op de periode van oprichting tot het behalen van het Ned.Kampioenschap kunnen we concluderen dat Theo de persoon is geweest die onze vereniging op speltechnisch en tactisch gebied op het hoogste niveau heeft gebracht!

Menig spelend Fortuna lid heeft van z’n capaciteiten en droge humor mogen genieten.

De meerdere, langdurige perioden van samenwerking hebben nimmer tot verveling of saaiheid geleid.  

Theo beschikte over een grote gave aan creativiteit aangaande trainingsvormen en oefenstof.

Als coach was hij kort van stof en was hij geen voorstander van het aanpassen aan de tegenstander.

We behoorden uit te gaan van eigen kracht en er altijd attent op blijven dat “rood-wit naar rood-wit gooit”.  

Na de periode van trainer-coach heeft Theo nog meerdere jaren aan de 3-4 selectie trainen gegeven en is hij tot op het laatst in de rol van toeschouwer de prestaties van de selectie en van de jeugdteams blijven volgen.

Voor de omstanders rond hem was het genieten van z’n opmerkingen, zoals:

“die griet is een handige sodemieter”, “moet je die snijboon eens zien”, “die kan er geen pepernoot van”, enz.

Onze vereniging heeft veel aan Theo te danken.

Z’n loyaliteit aan de club en z’n aanwezigheid zullen we missen.

We wensen Loes en overige familieleden de komende tijd veel sterkte toe.

 

Het Bestuur

 

 

U2210654 Rb van Zee

Lees meer nieuws