JAV op maandag 11 oktober om 20.00 uur

Aanstaande maandag 11 oktober 2021 om 20 uur is de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van Fortuna/Delta Logistiek. Deze zal plaatsvinden in de Fortuna-kantine. Gezien het onder een evenement op binnenlocatie valt, zijn we verplicht om bezoekers te vragen om de CoronaCheck QR-code en legitimatie.

In dit bericht vind je de agenda voor deze vergadering. Op deze avond zullen we de jaarverslagen van het afgelopen seizoen bespreken en ook ingaan op de plannen voor de toekomst. Alle ereleden en leden van verdiensten, leden, vrienden van Fortuna/Delta Logistiek, vrijwilligers en ouders van jeugdleden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om bij de JAV aanwezig te zijn en mee te praten.

Dinsdagochtend is het jaarverslag verstuurd naar alle leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend was. Heb je geen e-mail ontvangen? Bekijk dan nog even jouw spamfilter of mail naar secretaris@fortunakorfbal.nl. Het financieel verslag kan worden opgevraagd bij de penningmeester via e-mailadres penningmeester@fortuna-korfbal.nl.

Bestuursmutaties

Erwin Kluver zal tijdens de JAV aftreden als bestuurslid Evenementen. De afgelopen twee jaar heeft Erwin heel veel energie gestoken in zijn portefeuille waaronder de evenementencommissie, Het Theo Korporaal Korfbal Spektakel, Korfbal League-organisatie vallen. Met name het onderdeel Korfbal League stond voor grote uitdagingen. Het NOC*NSF gaf toestemming om de Korfbal League onder strikte regels in de zaal mocht worden georganiseerd, wat betekende dat veel georganiseerd moest worden. Zo werd een testteam opgericht. De gehele selectie inclusief staf werd meerdere keren per week getest. Erwin heeft hier uitstekend uitvoering aan gegeven.

Roy Willemse heeft de afgelopen jaren zijn kennis en kunde ingebracht bij het Complexbeheer. Verhuurzaken, ongediertebestrijding en de wespenplaag waren daarbij onderwerpen waar hij veel aandacht aan heeft besteed. Tijdens de coronaperiode was hij de specialist die de juiste desinfectiemiddelen en reinigingsmaterialen om trainen mogelijk te maken, verzorgde. Roy is sinds kort de trotse vader van zoon Jan. De combinatie van zijn vaderschap, nieuwe baan en reisafstand naar Fortuna/Delta Logistiek zorgen er helaas voor dat hij een stap terug doet.

Ook Marcel Segaar heeft aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie zal neerleggen. Doordat op dit moment zowel privé- als werk heel veel tijd vragen van Marcel heeft hij te kennen gegeven dat er onvoldoende ruimte blijft om zijn bestuurstaken op de manier te vervullen, zoals hij vindt dat het hoort. Met ingang van het seizoen 2021-2022 zal hij zijn taken dan ook helaas vroegtijdig neerleggen. We hebben hier uiteraard alle begrip voor.

Daarnaast heeft Ed Hom het bestuur te kennen gegeven dat hij tijdens de ledenvergadering zal aftreden als voorzitter van Fortuna/Delta Logistiek. Ed heeft vele jaren met veel energie ons bestuur voorgezeten. De laatste twee jaar heeft hij zijn kennis en ervaring gedeeld met de nieuwe bestuursleden. Hierdoor heeft hij ervoor gezorgd dat zij nu het stokje kunnen overnemen. Daarnaast heeft hij de goede relatie met het KNKV verder uitgebouwd en een belangrijke bijdrage geleverd bij het opleiden van nieuwe scheidsrechters.

Het bestuur is verheugd om Jan Jaap van Leusden voor te dragen voor de functie van voorzitter van onze vereniging.

Agenda JAV

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de JAV d.d. 1 november 2020 en verslag buitengewone ledenvergadering d.d. 5 juli 2021.
 4. Jaarverslagen 2020-2021

4.1. Secretaris

4.2. Technische commissie topkorfbal

4.3. Seniorencommissie

4.4. Commissie TC-jeugd

4.5. Kantinecommissie

4.6. Commissie ledenadministratie

4.7. Coronacommissie

4.8. Communicatiecommissie

4.9. Evenementencommissie

4.10. Scheidsrechterscommissie

4.11. Kledingcommissie

4.12. Complexbeheer commissie en bouwteam 2e sporthal

4.13. Commissie G-korfbal

4.14. Sponsorcommissie

4.15. Korfbalfit

4.16. Commissie automatisering & professionalisering

4.17. Vrijwilligerscommissie. Ledenwerving en -behoud

4.18. Commissie livestream

 1. Verslag penningmeester
 2. Verslag van de kascommissie
 3. Begroting
 4. Verkiezingen kascommissie
 5. Jubilea/onderscheidingen
 6. Bestuursmutaties

KANDIDAATSTELLING BESTUURSLEDEN DOOR DE LEDEN GESCHIEDT UITERLIJK 1 DAG VOOR AANVANG VAN DE LEDENVERGADERING (ARTIKEL 9, LID 3 STATUTEN)

Pauze

 1. Bestuursbeleid

11.1 Vrijwilligersurenbegroting

11.2 Fortuna 2030 (informatief)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Afmelden en machtigingen
Voor stemgerechtigde leden die niet aanwezig kunnen zijn is het ook mogelijk voor de JAV een machtiging af te geven aan een ander stemgerechtigd lid. Stemgerechtigde leden zijn leden die op 1 juli van dit jaar 17 jaar of ouder zijn. Aan een machtiging is volgens onze statuten een aantal regels verbonden. Een ondertekende machtiging moet 24 uur voor de vergadering aan de secretaris worden aangeboden. Een gescande machtiging kan dus tot zaterdag, 10 oktober tot 20 uur worden gemaild aan secretaris@fortuna-korfbal.nl. Ieder stemgerechtigd lid kan slechts 1 machtiging hebben. Klik HIER voor een machtiging.

Wil je je afmelden voor de vergadering? Dat kan; Stuur een e-mail naar secretaris@fortuna-korfbal.nl.

Tot 11 oktober 20 uur! De koffie staat klaar.

Het Bestuur van Fortuna/Delta Logistiek

Lees meer nieuws

Share This