JAV op maandag 17 oktober om 20.00 uur

Aanstaande maandag 17 oktober 2022 om 20 uur is de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van Fortuna/Delta Logistiek. Deze zal plaatsvinden in de Fortuna-kantine.

In dit bericht vind je de agenda voor deze vergadering. Op deze avond zullen we de jaarverslagen van het afgelopen seizoen bespreken en ook ingaan op de plannen voor de toekomst. Alle ereleden en leden van verdiensten, leden, vrienden van Fortuna/Delta Logistiek, vrijwilligers en ouders van jeugdleden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om bij de JAV aanwezig te zijn en mee te praten.

Zondagavond is het jaarverslag verstuurd naar alle leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend was. Heb je geen e-mail ontvangen? Bekijk dan nog even jouw spamfilter of mail naar secretaris@fortuna-korfbal.nl. Het financieel verslag kan worden opgevraagd bij de penningmeester via e-mailadres penningmeester@fortuna-korfbal.nl.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

3. NOTULEN VAN DE J.A.V. D.D. 11 OKTOBER 2021

4. JAARVERSLAGEN 2021-2022
4.1. SECRETARIS
4.2. TECHNISCHE COMMISSIE TOPKORFBAL
4.3. SENIOREN COMMISSIE
4.4. COMMISSIE TC JEUGD
4.5. KANTINECOMMISSIE
4.6. COMMISSIE LEDENADMINISTRATIE
4.7. COMMUNICATIE COMMISSIE
4.8. EVENEMENTENCOMMISSIE
4.9. SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
4.10. KLEDINGCOMMISSIE
4.11. COMPLEXBEHEER COMMISSIE EN BOUWTEAM 2E SPORTHAL
4.12. G-KORFBAL
4.13. SPONSORCOMMISSIE
4.14. KORFBALFIT
4.15. COMMISSIE AUTOMATISERING & PROFESSIONALISERING
4.16. COMMISSIE LEDENWERVING EN -BEHOUD
4.17. COMMISSIE LIVESTREAM
4.18. VRIJWILLIGERSCOMMISIE
4.19 KAMPCOMMISSIE

5. VERSLAG PENNINGMEESTER

6. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

7. BEGROTING

8. VERKIEZING KASCOMMISSIE

9. JUBILEA EN LEDEN VAN VERDIENSTE

10. BESTUURSMUTATIES

PAUZE

11. ARBITRAGE

12. BESTUURSBELEID
12.1 Vrijwilligersurenbegroting

13. RONDVRAAG

14. SLUITING

Afmelden en machtigingen
Voor stemgerechtigde leden die niet aanwezig kunnen zijn is het ook mogelijk voor de JAV een machtiging af te geven aan een ander stemgerechtigd lid. Stemgerechtigde leden zijn leden die op 1 juli van dit jaar 17 jaar of ouder zijn. Aan een machtiging is volgens onze statuten een aantal regels verbonden. Een ondertekende machtiging moet 24 uur voor de vergadering aan de secretaris worden aangeboden. Een gescande machtiging kan dus tot zaterdag, 16 oktober tot 20 uur worden gemaild aan secretaris@fortuna-korfbal.nl. Ieder stemgerechtigd lid kan slechts 1 machtiging hebben. Klik HIER voor een machtiging.

Wil je je afmelden voor de vergadering? Dat kan; Stuur een e-mail naar secretaris@fortuna-korfbal.nl.

Tot 17 oktober 20 uur! De koffie staat klaar.

Het Bestuur van Fortuna/Delta Logistiek

Lees meer nieuws

Elma, bedankt!

Kreeg jij ook altijd een verjaardagskaart van Fortuna voor je verjaardag? Dat klopt! Elma Woltman heeft meer dan 30 jaar lang alle verjaardagskaarten voor de kinderen

Lees meer »