Ledenvergadering benoemt nieuwe voorzitter, zes jubilea en een Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 11 oktober is Jan Jaap van Leusden officieel tot voorzitter van Fortuna/Delta Logistiek benoemd. Daarmee volgt hij Ed Hom op. Hom was de voorbije jaren het gezicht van de club, maar zwaaide maandagavond definitief af. Ook bestuursleden Erwin Kluver, Marcel Segaar en Roy Willemse traden af.

Het bestuur was verheugd om te zien dat het quorum van 39 stemgerechtigde leden is bereikt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering was er aandacht voor het vorig jaar geïntroduceerde vrijwilligersbeleid. De aanwezige leden gaven wederom akkoord om de vrijwilligersuren per spelend lid op circa 14 uur te zetten. Dankzij een inventarisatie onder de ouders, lijken bovendien een aantal vacatures op korte termijn ingevuld te kunnen worden.

De jaarcijfers werden door penningmeester Phons Rövekamp gedeeld en onderbouwd, waarbij de positieve noot zeker niet mocht ontbreken. In de realisatie van het seizoen 2020-2021 draaide Fortuna/Delta Logistiek positieve cijfers. De kascommissie vroeg de ALV om decharge en ook deze werd goedgekeurd. Bovendien gaven de drie heren – Taco Vleesenbeek, Gert-Jan van Dongen en Stephan Wolf – aan dat zij ook voor volgend seizoen beschikbaar zijn als kascommissie.

Ondertussen werd er ook aandacht besteed aan enkele jubilea en onderscheidingen. Dik Scherft, die jarenlang meerdere jeugdwedstrijden per week als scheidsrechter voor zijn rekening nam, kreeg een speciale vermelding en werd bedankt met een Gouden Fluit. Hij liet de zaal nog eenmaal van zijn fluitkunsten genieten. Gelukkig blijft zijn expertise voor de club behouden, al sinds dit seizoen is Dik bezig met het begeleiden en ondersteunen van nieuwe jeugdscheidsrechters, wat uiteraard enorm wordt gewaardeerd.

Zes leden werden in het zonnetje gezet door aftredend voorzitter Ed Hom. Marjolein Tetteroo, Wendy de Roo, Boye Nielsen Gerlach, waren helaas verhinderd en konden niet net als Thomas Reijgersberg, Omar van Bunnik en Sijmen van den Bergh hun bloemen maandagavond in ontvangst nemen. De zes leden jubileerden met een 25-jarig lidmaatschap. We hopen ze nog lang bij Fortuna/Delta Logistiek op het complex te mogen begroeten.

Ook Arline Preuninger werd in het zonnetje gezet. Sinds jaar en dag zet zij zich belangeloos in voor de vereniging, en met groot plezier. Doordat ze vanwege werk op maandagavond niet aanwezig kon zijn, brachten bestuursleden Johan Mensink en Jolanda Vrolijk, op zondagavond een onaangekondigd bezoek aan Arline. Blij verrast en bijzonder vereerd nam ze de oorkonde in ontvangst. Gelukkig is ze nog niet van plan om haar vrijwilligerstaken neer te leggen. ‘Je moet dingen doen waar je energie van krijgt, dus ik blijf nog wel even doorgaan.’

Jan Jaap van Leusden verzorgde het slotstuk. De kersverse voorzitter gaf aan dat hij bijzonder vereerd is om bij een van de grootste clubs van Nederland zijn bestuurlijke ervaring te delen in de vorm van het voorzitterschap. Vanuit zijn bevindingen in de drie jaar waarin hij al actief betrokken is bij de vereniging, deelde hij zijn visie en plannen waarmee hij met het huidige bestuur nog meer vorm wil geven aan de weg naar Fortuna/Delta Logistiek 2030.

Lees meer nieuws

Share This