Nieuwe sporthal Fortuna/Delta Logistiek

Goed nieuws, we kunnen nu echt beginnen met de bouw van de tweede sporthal! Alle vergunningen zijn verstrekt en het contract met de aannemer is getekend. Jullie gaan hier ook al snel iets van zien. De hal wordt gebouwd op het grasveld tussen de huidige sporthal en veld vier. Eind december wordt het grasveld een stukje afgegraven en daarna weer verhard. Dan is het terrein geschikt voor een heimachine, die in de tweede helft van januari de palen zal heien. Direct daarna maken we de fundering. Het zal in hoog tempo gaan, want alles is erop gericht dat we samen met ROC Mondriaan en basketbalvereniging DAS bij aanvang van het schooljaar 2022/2023 de hal kunnen gebruiken.

Het bestuur van Fortuna/Delta Logistiek en Stichting Sporthal Fortuna.

Lees meer nieuws