Reminder Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Morgen, maandag 9 oktober 2023 om 20 uur is de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van Fortuna. Deze zal plaatsvinden in de Fortuna-kantine. Vorige week zijn alle stukken gemaild naar de leden. In dit bericht vind je o.a. de agenda voor deze vergadering. Morgen zullen we de jaarverslagen van het afgelopen seizoen bespreken en ook ingaan op de plannen voor de toekomst. Alle ereleden en leden van verdiensten, leden, vrienden van Fortuna, vrijwilligers en ouders van jeugdleden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om bij de JAV aanwezig te zijn en mee te praten.

Agenda JAV

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen JAV d.d. 17 oktober 2022 en BLV d.d. 14 november 2022
 4. Jaarverslagen 2022-2023
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Begroting
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Jubilea en leden van verdienste
 10. Verkiezingen nieuwe bestuursleden
 11. Bestuursbesluit: instellen Verklaring Omtrent Gedrag
 12. Rondvraag
 13. Sluiting.

 

Afmelden en machtigingen

Voor stemgerechtigde leden die niet aanwezig kunnen zijn is het ook mogelijk voor de JAV een machtiging af te geven aan een ander stemgerechtigd lid. Stemgerechtigde leden zijn leden die op 1 juli van dit jaar 17 jaar of ouder zijn. Aan een machtiging is volgens onze statuten een aantal regels verbonden. Een ondertekende machtiging moet 24 uur voor de vergadering aan de secretaris worden aangeboden. Een gescande machtiging kan dus tot vandaag, 8 oktober tot 20 uur worden gemaild aan secretaris@fortuna-korfbal.nl. Ieder stemgerechtigd lid kan slechts 1 machtiging hebben. Zie voor format machtiging het jaarverslag.

Wil je je afmelden voor de vergadering? Dat kan: stuur een e-mail naar secretaris@fortuna-korfbal.nl.

Tot morgen!

Bestuur van KV Fortuna

Lees meer nieuws