Wedstrijden kunnen niet zo maar ingekort worden door een scheidsrechter
Een scheidsrechter kan dat nooit eenzijdig beslissen . In het Reglement van Wedstrijden (RvW) artikel 11
lid 3 is het volgende opgenomen:

Indien een korfbalwedstrijd te laat zal aanvangen deelt de wedstrijd/zaal commissaris voor de aanvang
van de wedstrijd aan de scheidsrechter mede hoe laat de wedstrijd uiterlijk moet worden beƫindigd. Formeel is er dan sprake van een gestaakte wedstrijd, zoals opgenomen in RvW artikel 46 lid 2g:

Voor de toepassing van dit reglement wordt een aangevangen wedstrijd als gestaakt beschouwd indien:
een zaalkorfbalwedstrijd te laat is begonnen en moet worden ingekort met de tijdsduur die ligt tussen de werkelijke en de vastgestelde aanvangstijd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 3;

De definitie van wedstrijdcommissaris, opgenomen in RvW artikel 42
1.a. De thuisspelende verenigingen wijzen bij het spelen van wedstrijden een meerderjarig lid van deze vereniging als wedstrijd/zaal commissaris aan.
b. Indien meerdere verenigingen hun thuiswedstrijden in of op dezelfde sportaccommodatie spelen kunnen deze verenigingen in onderling overleg een schema opstellen voor het leveren van een wedstrijd/zaal commissaris.

2.a. De wedstrijd/zaal commissaris vertegenwoordigt het bestuur van de thuisspelende vereniging.
b. De wedstrijd/zaal commissaris is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden.

Als er voldoende uitloop in een accommodatie is, hoeven wedstrijden niet ingekort te worden, mits er
rekening gehouden wordt met RvW artikel 11 lid 4 en 5:

4.Indien voor een wedstrijd minder dan de helft van de vastgestelde speeltijd beschikbaar is, wordt de wedstrijd afgelast en opnieuw vastgesteld.

5.Indien vertragingen zijn ontstaan in het voor een dag vastgestelde wedstrijdprogramma mag een wedstrijd maximaal dertig minuten later dan het vastgestelde aanvangstijdstip beginnen. Het bepaalde in de leden 2 en 4 blijft in deze situatie van dienovereenkomstige toepassing.

Resumerend:
Een wedstrijd mag maximaal een half uur te laat beginnen, en als er voldoende tijd is, moet de wedstrijd uitgespeeld worden. Is er geen voldoende tijd beschikbaar kan de wedstrijd ingekort worden, maar dan is er sprake van een gestaakte wedstrijd en wordt de wedstrijd op een later tijdstip alsnog uitgespeeld.

Share This