Beste ereleden en leden van verdiensten, leden, donateurs, vrijwilligers en ouders van jeugdleden van Fortuna/Delta Logistiek,

A.s. maandag, 5 juli 2021, vindt zoals via diverse media reeds gecommuniceerd de Buitengewone Ledenvergadering plaats.

De ontwikkelingen t.a.v. de mogelijke realisatie van een tweede sporthal gaan snel. Het bestuur van de vereniging Fortuna/Delta Logistiek wil je graag informeren over de huidige stand van zaken en goedkeuring vragen voor de vervolgstappen.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Mededelingen en Ingekomen stukken
  3. Toelichting over de ontwikkeling t.a.v. de realisatie van een 2e sporthal
  4. De samenwerking met medegebruiker ROC Mondriaan.
  5. De samenwerking met medegebruiker basketbalvereniging Das
  6. Realisatie 2e sporthal met bijbehorende exploitatiebegroting
  7. Rondvraag
  8. Goedkeuring leden 2e sporthal
  9. Sluiting

 

Om 20.00 uur start de vergadering als er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Het quorum is vastgesteld op 40 leden.

Voor stemgerechtigde leden die niet aanwezig kunnen zijn is het mogelijk voor de Buitengewone Ledenvergadering een machtiging af te geven aan een ander stemgerechtigd lid. Stemgerechtigde leden zijn leden die op 1 juli van dit jaar 17 jaar of ouder waren. Aan een machtiging is volgens onze statuten een aantal regels verbonden. Een ondertekende machtiging moet 24 uur voor de vergadering aan de vereniging worden aangeboden. Een gescande machtiging kan dus tot zondag 4 juli, 20.00 uur worden gemaild aan peter@fortuna-korfbal.nl. Ieder stemgerechtigd lid kan slechts 1 machtiging hebben. Klik hier voor een machtiging.

We bieden mensen de mogelijkheid om live aanwezig te zijn, waarbij we uiteraard de richtlijnen van de RIVM in acht nemen. Gezien de 1,5 meter afstand die we willen en moeten garanderen zijn het aantal plekken zeer beperkt. We verzoeken dan ook om zoveel als mogelijk de vergadering digitaal bij te wonen.

Voor het inloggen voor de vergadering kun je je aanmelden bij: communicatie@fortuna-korfbal.nl. Je ontvangt dan uiterlijk a.s. maandag een uitnodiging in je mail voor het deelnemen aan de vergadering.

Het bestuur hoopt uiteraard op een grote opkomst!

De koffie staat klaar!

Share This