Update van het Bestuur (10) – Fortuna Veilig

Een veilig sportklimaat is belangrijk, voor jong tot oud, en bij Fortuna hebben we hier ook aandacht voor. Een veilig sportklimaat uit zich op velerlei manieren, bijvoorbeeld in sociale veiligheid. Maar ook in fysieke veiligheid. Wat dit laatste betreft merken wij dat op Fortuna bij elke thuiswedstrijd van ons eerste of als wij een feest organiseren. Gezien de omvang van dergelijke festiviteiten hebben wij als Fortuna de verplichting beveiliging te regelen. Er zijn twee zaken die van belang zijn om door iedereen te onthouden.

Beveiligers zijn vrijwilliger en ook lid van Fortuna

Wij vullen de beveiliging in met behulp van enthousiaste vrijwilligers, mensen van onze eigen club. Het is dan soms ook lastig om door je team- of clubgenoot aangesproken te worden over onjuist gedrag. Als je aangesproken wordt, verwachten wij als bestuur dat je gehoor geeft aan de aanwijzingen van de beveiliging. Mocht je dat niet doen, dan mag je later in een gesprek met het bestuur uitleggen waarom je vond geen gehoor te moeten geven aan de aanwijzing.

Gebruik van alcohol door minderjarigen

In Nederland geldt dat je vanaf 18 jaar alcohol mag nuttigen. Nu weten we dat in de thuissituatie minderjarigen soms alcohol nuttigen. Dat betekent echter niet dat het dan ook op Fortuna kan. Wij zijn als vereniging aansprakelijk voor het nuttigen van alcohol door minderjarigen en het maakt dan niet uit of je ouders erbij staan. Gezien de feestjes de komende tijd willen wij jullie vragen hier op toe te zien. Als er geconstateerd wordt dat minderjarigen alcohol nuttigen, dan zullen deze personen en mogelijk ook de verstrekkers hiervan mogen uitleggen waarom zij denken dat zij zich kunnen veroorloven om de vereniging in een lastige situatie te brengen. Ook hier geldt dat aanwijzingen van een beveiliger gevolgd moeten worden. En de beveiligers hebben het recht om iemand te verwijderen van een feest. En ook hier geldt dat als je geen gehoor geeft aan de aanwijzingen je dit bij het bestuur mag komen uitleggen.

Het klinkt allemaal erg streng (en dat is het eigenlijk ook). Niet leuk om mee bezig te zijn. Echter moeten we als vereniging opvolging geven aan de wet en de regels die horen bij het organiseren van evenementen. Belangrijker nog: de beveiligers zijn er om alles in goede banen te leiden. En zij zijn net als de meesten die dit lezen lid van Fortuna en helpen mee om mooie evenementen op de club te kunnen organiseren. Als jij je aan de regels houdt, dan heeft iedereen een leuke avond en een mooi feest!

Bovenstaande is onderdeel van Fortuna Veilig. Deze werkgroep is samen met het bestuur bezig om een veilig (sport)klimaat op Fortuna te realiseren. Dit bestaat uit meer dan de zaken hier bovenstaand benoemd. Sommige zaken zijn al eerder ingeregeld, en in de komende tijd zul je hier meer over horen. Belangrijk vanuit dit oogpunt zijn ook de gedragsregels zoals wij die kennen bij Fortuna.

Namens het bestuur, Jan Jaap van Leusden

Voorzitter

Lees meer nieuws