Update van het Bestuur (14) – Bedankt en Welkom!

Misschien een wat vreemde titel vlak voor het begin van het nieuwe seizoen. Toch is dit de periode dat leden stoppen met hun vaak jarenlange vrijwilligerstaken of dat ze nu juist instappen om onze vereniging te ondersteunen. En ik denk dat het altijd goed is om even stil te staan bij deze wijzigingen; om vrijwilligers te bedanken of ze welkom te heten.

DANK JULLIE WEL!

Na jarenlang het reilen en zeilen van onze jeugd op technisch vlak in goede banen te leiden, hebben Linda en Nicole vorig jaar aangegeven te stoppen met hun activiteiten voor de JTC. En zeker de laatste jaren was dit geen makkelijke taak met het beperkte aantal leden dat nog in de commissie zat. Dan worden teamindelingen, trainers vinden en trainingstijden voor veld en zaal een hele opgave. Langs deze weg wil ik beide dames enorm bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en de erkenning geven dat dit niet altijd een makkelijke vrijwilligerstaak is geweest.

Bij de TC senioren zijn Matthijs en Janine gestopt met hun activiteiten. Ook hier onze dank voor deze twee personen die ervoor hebben gezorgd dat Fortuna 5 tot en met 9 lekker heeft kunnen korfballen de afgelopen jaren.

Bij de Kantinecommissie gaat onze dank uit naar Arjan die na jaren zich te hebben ingezet voor onze vereniging tijd vrij gaat maken voor andere activiteiten.

 

Welkom

Gelukkig is het ons ook gelukt om de ontstane gaten bij de verschillende commissies in te vullen. Om bij de JTC te beginnen, hebben we een mix van jonge enthousiastelingen en meer ervaren personen weten te binden om voor onze jeugd aan de slag te gaan. Naast Tjitske, Esley en Michelle die al waren gestart in de commissie, zijn de volgende personen aan de commissie toegevoegd: Sascha, Sophie, Dayenne, Juliette, Thomas, Martijn, Milan, Jan, Peter en Laurence. Daarnaast gaan Daan en Jessica de JTC ondersteunen op de technisch-inhoudelijke kant. Wij denken dat we met deze groep een mooie vervolgstap kunnen zetten om onze jeugd te laten trainen en korfballen en met elkaar verder groeien naar de nationale top.

De TC senioren is ook weer ingevuld. Wij zijn blij dat Renate, Esther, Demi en Rick zich bereid hebben gevonden om deze commissie te vullen en zo onze seniorenteams te ondersteunen.

Bij de kantinecommissie gaat de rest van de commissie verder, aangevuld met Hans die namens de commissie plaats gaat nemen in het Algemeen Bestuur als de leden daar op de JAV mee akkoord gaan. Daar zijn we heel blij mee en  op deze manier kunnen we sneller schakelen tussen commissie en bestuur.

Iedereen heeft het vast al gezien, maar ook de Evenementen Commissie heeft een aanvulling gekregen. Er is een jaarplanning opgesteld en alle data voor leuke activiteiten liggen al vast, te beginnen met de seizoensopening aankomende zaterdag! Fijn dat alles voortvarend wordt opgepakt en onze dank gaat uit naar Dylan, Iris, Alicia, Dana, Jenna, Julian, Matthijs, Sjors, Thomas, Nathalie en Sanne.

 

Bestuur

Ik meldde net al dat Hans vanuit de Kantinecommissie aansluit bij het algemeen bestuur, en ook Tessa is bereid aan te sluiten vanuit Communicatie. Dat zijn fijne berichten! Nogmaals, als de leden hiermee op de JAV op 9 oktober mee akkoord gaan.

We zoeken enthousiaste leden die zich willen inzetten voor de Sponsoring en de Korfbal Technische Zaken van onze vereniging. Veel is al geregeld voor deze onderdelen, en met de juiste aandacht denken we dat zaken in een stroomversnelling gaan komen. Dus mocht je interesse hebben, laat het dan weten aan Marloes of ondergetekende.

Wij kijken uit naar de start van het nieuwe seizoen.

 

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden

Voorzitter

Lees meer nieuws