Update van het Bestuur (3)

Afgelopen zaterdag hebben wij het behaalde kampioenschap nogmaals gevierd met een receptie. Goed om te zien dat de wethouder mooie woorden sprak over onze vereniging en de bondscoach de schaal uitreikte en Celeste en Mick in het zonnetje zetten voor hun 52 interlands. Fijn om te zien dat er ook een aantal ereleden en leden van verdienste aanwezig waren die al geruime tijd niet meer op de club zijn geweest. Hopelijk mogen we hen vaker ontmoeten op ons prachtige complex! 

Verder zijn er met dank aan Jeroen de Vos, weer nieuwe fotodoeken in de kantine opgehangen van het afgelopen kampioenschap. Zorgt weer voor een mooie aankleding en herinneringen aan wat we in april met elkaar hebben mogen meemaken. 

Afgelopen vrijdag hebben we sinds een aantal jaar weer het schoolkorfbal toernooi georganiseerd met Excelsior en DES. Heel jammer dat het weer niet meezat, maar ondanks dat hebben de afgelopen twee weken meer dan 100 kinderen bij ons op het complex getraind. Nu gaan we proberen dit enthousiasme van deze kinderen om te zetten in nieuwe lidmaatschappen. 

Vanuit het bestuur hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan de thema’s die gepresenteerd zijn op de ledenvergadering. Ik zal een update geven over waar we staan. 

Fortuna 2030
Het doel van Fortuna2030 is het zijn van een top korfbalvereniging met een divers activiteitenaanbod met een duidelijke rol en bijdrage binnen Delft wat betreft sport en bewegen. We hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verschillende partijen hoe we verder invulling kunnen geven aan onze plannen. 

De komst van DAS komt met rasse schreden naderbij. De komende weken zullen voor ons als bestuur in het teken staan dat deze club gaat landen en mee gaat draaien in o.a. de kantine commissie. Maar ook de planning van thuiswedstrijden wordt een aandachtspunt. Wil langs deze weg alle commissies vast oproepen om na te denken over een jaarplanning, want alles wat we doen betekent dat we dit moeten communiceren en afstemmen met DAS. 

Afgelopen week hebben we een eerste gesprek met Hudito gevoerd over samenwerking. Na de aanstaande verhuizing van Blue Birds schuiven onze hockey-buren meer op richting Fortuna en willen kijken hoe we het resterende terrein tussen beide verenigingen kunnen invullen, mogelijk in samenwerking met de gemeente.  

Accommodatie
De bouw van de tweede hal ligt op schema. Het betekent dat we de hal in september officieel kunnen openen en dat Fortuna, DAS en ROC Mondriaan de hal kunnen gaan gebruiken. Fortuna gaat de hal op de dins- en donderdagen gebruiken en op de zaterdagochtend. Als we de zaal weer in gaan dan willen wij van deze avonden echte Fortuna-avonden maken waar we voor of na de training gezellig met elkaar een drankje kunnen doen. Er zijn nog meer ideeën en beelden over wat we met de accommodatie willen en hopelijk kunnen we hier de komende weken meer over mededelen. 

Financiën
Het is goed voor ons als vereniging dat wij uit de lockdown zijn en dat we van de play-off en de finale mooie feestjes hebben kunnen bouwen. Die feestjes zorgen voor inkomsten die wij goed kunnen gebruiken. Ook onze sponsoren hebben ons in deze periode extra ondersteund. Gisteren heb ik op de receptie aangegeven dat onze hoofdsponsor Delta Logistiek heeft aangegeven na komend seizoen te gaan stoppen. Dat vinden wij jammer, Delta Logistiek heeft een enorme bijdrage geleverd aan onze ontwikkeling richting het zijn van een topclub. Wij zijn Erwin en Lucien veel dank verschuldigd voor wat zij voor de club gedaan hebben en gaan er een mooi laatste seizoen van maken. Betekent voor ons als club wel dat wij op zoek gaan naar een nieuwe hoofdsponsor. 

We staan op het punt om een nieuw contract te tekenen met Erima en Korfbalshop. Zijn we heel blij mee en zetten een nieuwe stap met deze partners. 

Organisatie
Helaas moet ik hier mededelen dat Peter Berg met onmiddellijke ingang zijn bestuurstaken heeft neergelegd in verband met privé aangelegenheden. Als bestuur willen wij Peter en zijn gezin veel sterkte toe wensen de komende tijd. Zijn vertrek betekent wel dat wij op zoek zijn naar een vervanger binnen het bestuur. We hopen deze vacature in de komende weken in te kunnen vullen, wij houden u op de hoogte. Voor nu kunnen de technische commissies zich wenden tot ondergetekende, voor de kleding- en de kantine commissie is het verzoek om de vragen naar de secretaris@fortuna-korfbal.nl te mailen en dan zullen we dit bespreken binnen het bestuur. 

Communicatie
Dit blijft één van de belangrijkste onderwerpen binnen Fortuna; tussen spelers onderling, met hun coaches, tussen commissies over wanneer wat plaats vindt, over wie wanneer bardienst of een andere activiteit moet doen, kortom, alles binnen de club draait om hoe we dit met z’n allen doen. Elkaar aanspreken hoort hier ook bij, belangrijk is wel dat dit altijd met wederzijds respect gebeurt. Ook als iemand een beslissing neemt die niet iedereen aan staat, zoals laatst op het feest gebeurd is. Hoop dat dit een volgende keer anders kan, want onze vereniging draait om vrijwilligers en zonder hen wordt het lastig om coaches, scheidsrechters en andere vrijwilligers te vinden voor alles wat we doen. 

Nog een paar weken en dan zit dit seizoen er weer op. Hopelijk kunnen we dan nog een paar mooie successen vieren, met Fortuna 1, en ook de B1 gaat op voor de play-off. Fortuna 5 , A4, B4, E2, E6, en E8 gaan ook nog voor het kampioenschap. Veel succes allemaal en dat geldt ook voor de andere teams natuurlijk en bovenal veel plezier! Laten we dit seizoen op een mooie manier met elkaar afsluiten. 

Jan Jaap van Leusden
Voorzitter 

 

Lees meer nieuws