Update van het Bestuur (6) – terugkoppeling JAV 14 november

Beste leden,

Afgelopen maandag (14 november) heeft er een BJV plaatsgevonden. We staan voor zeer grote uitdagingen op het gebied van kosten & inkomsten en vrijwilligers.

Financiële uitdaging
Fortuna/Delta Logistiek heeft komend jaar in het meest positieve scenario een begrotingstekort. Om dit te dichten is er door de leden besloten om een, voor in deze tijd, bescheiden contributieverhoging door te voeren van 6% voor alle lidmaatschapsvormen met terugwerkende kracht naar 1 juli 2022 en met elkaar de uitdaging aan te gaan om het resterende tekort op een andere manier te dichten. Voor de specifieke bedragen verwijzen wij naar de app of de mail die hierover is gestuurd. De doorgevoerde verhoging wordt verdeeld over de resterende maanden van het lopende contributiejaar. Mensen die door de verhoging een financiële uitdaging krijgen, kunnen zich wenden tot het bestuur door een mail te sturen naar voorzitter@fortuna-korfbal.nl of penningmeester@fortuna-korfbal.nl.

Aan alle leden en teams zal gevraagd worden om met initiatieven te komen die structureel gaan bijdragen aan een gezonde financiële situatie van de vereniging. Deze creatieve oplossing zal alleen werken als iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin gaat nemen. We hebben er vertrouwen in, maar lukt het uiteindelijk niet dan zullen we alsnog een extra contributieverhoging moeten gaan doorvoeren. Jullie zullen spoedig hier verder over geïnformeerd worden.

Vrijwillgers hard nodig
Wat betreft de openstaande vrijwilligersfuncties staan we ook voor een grote uitdaging. Fortuna/Delta Logistiek is van ons allemaal. We zijn allemaal een stukje eigenaar van deze vereniging. De accommodatie is voor alle leden een tweede thuis waar we met elkaar zorg voor dragen. Zo zijn we allemaal verantwoordelijk dat iedereen netjes met de spullen omgaat, we alles opgeruimd achterlaten, de ramen en deuren op slot zitten aan het einde van een dag etc. Dit geldt niet alleen voor spullen, maar ook voor de werkzaamheden die er binnen in de accommodatie plaatsvinden. Staan er op een bepaald moment te weinig mensen achter de bar, spring even bij. Weten mensen de weg niet of zijn ze zoekende naar hoe iets werkt, help ze even verder. Ja, er zijn commissies die proberen alles in goede banen te leiden, maar vrijwilligerswerk heeft zijn begrenzingen. Deze mensen hebben net als u ook een gezin, werk, sociaal leven, soms mantelzorg activiteiten etc. Ook zij hebben te maken met beperkte tijd die ze in hun vrije tijd onbetaald in Fortuna/Delta Logistiek kunnen steken. We zijn geen commercieel bedrijf met betaalde krachten aan boord. We zijn een vrijwilligersorganisatie die door zijn familiaire karakter en een bijdrage van iedereen tot prachtige dingen in staat is, als iedereen inzet, eigenaarschap en verantwoordelijkheid toont.

Op dit moment staan de volgende vacatures open:

 • Kantinecommissieleden (reilen en zeilen rondom de kantine regelen)
 • Sponsorcommissieleden (Fortuna netwerk bouwen, creatieve conceptdenker m.b.t. wat we sponsoren allemaal kunnen bieden, contractbeheer)
 • (Bond) scheidsrechtercommissieleden (2 organisatoren – opleiding en wervingsplan maken e.d. en scheidsrechters gezocht)
 • Bondscheidsrechter (fluiten van bondswedstrijden, ook bij andere verenigingen in de buurt)
 • Voorzitter Evenementen commissie (mensen binnen de evenementen commissie verbinden en organisatorisch lijnen uitzetten)
 • Complexbeheer commissieleden (helpen met de organisatie rondom de verhuur van het complex)
 • Bestuurslid Korfbalzaken (het verenigingen van de TC, SJC en JTC, externe ontwikkelingen volgen en evt. integreren etc.)
 • JTC commissieleden (organisatie rondom de jeugdopleiding, zaaltijden/wedstrijden indelen, communicatie naar de bond, teams indelen etc.)
 • Bestuurslid / Domeinverantwoordelijke voor Communicatie en evenementen (een verbindende rol tussen de diverse commissies en vraagbaak voor de commissies bij buitengewone situaties)
 • Bestuurslid / Domeinverantwoordelijke voor Kantine
 • Fortuna redacteur (spin in het web aangaande alle communicatie uitingen binnen de club zodat we als 1 entiteit naar buiten treden, inhoudelijke stukken worden veelal aangeleverd)
 • Tekstschrijver
 • DTP’ er programmaboekje maken

Het is van groot belang dat deze vacatures op de korte termijn ingevuld worden. Veel van onze huidige vrijwilligers lopen over met het risico dat ze er straks de brui aan geven. Daarnaast worden tal van deze belangrijke werkzaamheden nu al niet meer uitgevoerd.

Neem jij ook een stukje verantwoordelijkheid voor deze club? Vele schouders maken licht werk! En vergeet niet, naast het nuttige werk is het ook heel gezellig en leerzaam. Doe je mee? Mail naar vrijwilligers@fortuna-korfbal.nl

Het Bestuur

Lees meer nieuws