Update vanuit het Bestuur

Als ik dit stukje schrijf zijn een aantal vrijwilligers druk bezig met de verkoop van de oliebollen en appelflappen voor onze club. En ondanks dat het korfbal zelf voor het grootste gedeelte van onze vereniging stilligt, zijn er op de achtergrond veel vrijwilligers bezig om allerhande zaken te regelen. Natuurlijk alle vrijwilligers die bezig zijn met de livestreams, maar ook de TC’s die naar alternatieve oplossingen hebben gekeken om toch een zinvolle invulling te vinden voor onze leden, en die ook al aan het kijken zijn naar komend seizoen. De dames van het G-korfbal, die met een heus zangfestijn een mooie middag hebben georganiseerd voor deze groep. Of de enthousiaste vrijwilligers die ondanks onze afwezigheid de kantine in kerstsferen hebben versierd. En zonder ieder ander te kort willen doen, verdienen al onze vrijwilligers een enorme pluim. Wat hebben jullie een enorme flexibiliteit en veerkracht getoond in deze nog steeds onzekere, vervelende en voortdurende Coronatijd. Zonder jullie is het onmogelijk om een vereniging als Fortuna/Delta Logistiek draaiende te houden! 

Binnen het bestuur zijn wij na het vertrek van een aantal bestuursleden, bezig geweest met de herverdeling van aandachtsgebieden en activiteiten. Dit heeft er toe geleid dat Tim van Peppen toegevoegd is aan het kernbestuur en dat Peter Berg voor korfbalzaken het aanspreekpunt binnen het bestuur is geworden. Binnenkort zullen wij als bestuur het overzicht met de leden delen, zodat iedereen weet wie, welk aandachtsgebied heeft. 

Bij mijn aanstelling op de JAV in oktober j.l., heb ik aangegeven waar wij vanuit het bestuur mee aan de slag gaan. In de afgelopen maanden hebben wij op een aantal terreinen een goede vooruitgang weten te boeken, echter zijn er ook een aantal dossiers waar wij zeker hulp bij kunnen gebruiken. Aan de hand van de eerdergenoemde speerpunten zal ik een toelichting geven over waar wij nu staan. 

Fortuna 2030
In mijn eerste stuk naar aanleiding van de JAV heb ik aangegeven wat het doel is van Fortuna 2030: het zijn van een top korfbalvereniging met een divers activiteitenaanbod met een duidelijke rol en bijdrage binnen Delft wat betreft sport en bewegen. In samenwerking met Rob van den Berg hebben wij met het bestuur gesproken over de mogelijkheden die er zijn en welke stappen wij in de komende tijd kunnen maken om invulling te geven aan deze ambitie. De komst van de tweede sporthal is hier een enorme stap in, maar met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart hebben wij ook de mogelijkheid om ons naar de nieuwe gemeenteraad te positioneren als dé club binnen Delft die sport en bewegen op meerdere terreinen mogelijk maakt. Binnenkort volgt de eerste formele kennismaking met DAS en lopen er gesprekken met andere partijen om te kijken of en hoe zij een rol kunnen gaan spelen in ons plan Fortuna 2030. 

Accommodatie
De berichtgeving begin deze maand over de komst van de tweede hal is u hopelijk niet ontgaan. Na jarenlang gesprekken voeren, plannen maken en omgaan met teleurstellingen, is het dan nu toch gelukt. Veel vrijwilligers van Fortuna/Delta Logistiek en van de stichting hebben zich ingezet voor deze tweede hal. En nu begint het echt: er gaat gebouwd worden en veel zaken dienen nu definitief vastgelegd te worden. Met het ROC Mondriaan die overdag onze faciliteiten gaat gebruiken en met DAS basketbal dat als derde sportvereniging gebruik gaat maken van het complex. Wij zijn daar heel blij mee, want het geeft ook zekerheid richting de toekomst voor alle partijen. 

Financiën
De hernieuwde lockdown heeft hier het nodige roet in het eten gegooid. Waar wij als bestuur dachten aan drukbezochte KL wedstrijden en drukke zaterdagen met de gehele verenging is alles abrupt tot stilstand gekomen. En hoewel wij als vereniging gezond zijn, hakt deze lockdown er stevig in. Geluk bij een ongeluk is dat er nog een mooi feest georganiseerd is, maar daar hadden wij er graag meer van gezien. Ook de Grote Clubactie heeft een mooi bedrag opgeleverd. Als bestuur zijn wij bezig met het opzetten van activiteiten om voor Fortuna/Delta Logistiek financieel een gezonde financiële toekomst te realiseren. Sponsoring is hier een heel belangrijk onderdeel van en daar kunnen wij zeker hulp bij gebruiken. Dit kan door het helpen met de administratieve kant rondom de afgesloten contracten, maar ook door het aandragen van een mogelijk geïnteresseerd contact dat graag met onze vereniging wil meewerken aan onze plannen en ideeën. 

Organisatie
Met mijn oproep voor hulp is het bruggetje naar onze organisatie snel gemaakt. De afgelopen maanden hebben verschillende personen zich aangemeld om een vrijwilligerstaak in te vullen. Daar zijn wij heel blij mee, omdat dit andere vrijwilligers weer ontlast. Kennis en ervaring is geen vereiste, de wil om mee te helpen en een bijdrage te willen leveren des te meer! Wij zoeken nog steeds vrijwilligers die ons willen helpen met de velddiensten, het opzetten van een scheidsrechterscommissie of het uitbouwen van onze businessclub. Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor eenmalige activiteiten/evenementen zoals het schoolkorfbal of het Theo Korporaal Korfbal Spektakel. Maar ook naar personen die het leuk vinden om stukjes te schrijven of die ideeën/beelden hebben bij data analyse. Dus als je een goed voornemen hebt om in 2022 tijd te willen besteden aan een rol binnen Fortuna/Delta Logistiek, stuur mij dan een berichtje op voorzitter@fortuna-korfbal.nl en dan neem ik contact met je op. Ook kan je een mail sturen naar vrijwilligers@fortuna-korfbal.nl. Namens de vereniging alvast bedankt voor je bereidheid om met ons mee te denken! 

Communicatie
Zoals eerder aangegeven is communicatie een heel belangrijk onderdeel om plannen tot uitvoer te kunnen brengen. En ik geef gelijk toe dat wij daar altijd zaken beter of anders in hadden moeten/kunnen doen. Wij staan open voor feedback en horen graag als jou iets dwars zit wat betreft de zaken die wij doen als en binnen de vereniging. Alleen zo kunnen wij er voor zorgen dat wij een veilige omgeving voor eenieder creëren waarbij het fijn is om te sporten, in welke vorm dan ook. Met een stukje per kwartaal vanuit het bestuur alleen komen wij er niet, daar is meer voor nodig en hier kunnen we jouw inzet goed bij gebruiken! 

Ondanks Corona gebeurt er veel op de club. Wij zijn in beweging en nu is het zaak om dat vast te houden. Dat doen wij met z’n allen en ik hoop dat nog meer mensen zich willen inzetten om onze vereniging elke dag een beetje beter te maken. Laat dat mijn wens zijn voor het nieuwe jaar! Namens het voltallige bestuur wensen wij jou en eenieder die jou na staat een fantastisch en gezond 2022 toe. Ik hoop dat wij elkaar weer snel kunnen zien en spreken op ons complex! 

Jan Jaap van Leusden
Voorzitter Fortuna/Delta Logistiek

Lees meer nieuws

Elma, bedankt!

Kreeg jij ook altijd een verjaardagskaart van Fortuna voor je verjaardag? Dat klopt! Elma Woltman heeft meer dan 30 jaar lang alle verjaardagskaarten voor de kinderen

Lees meer »