Van het Bestuur – terugblik JAV 2021  

Vorige week heeft de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) bij Fortuna/Delta Logistiek plaatsgevonden. Op deze avond heeft Ed Hom afscheid genomen als voorzitter en heeft hij figuurlijk de voorzittershamer overgedragen, na goedkeuring van de aanwezige leden, aan mij, Jan Jaap van Leusden. Op de JAV heb ik namens het bestuur een beeld geschetst waar wij als Fortuna/Delta Logistiek op dit moment staan ten opzichte van het plan Fortuna/Delta Logistiek 2030. Middels dit bericht wil ik alle personen die niet aanwezig waren, kort bijpraten over wat er is besproken.  

Fortuna/Delta Logistiek 2030
Het plan Fortuna/Delta Logistiek 2030 geeft inzicht in waar Fortuna/Delta Logistiek staat als vereniging en wat zij voor haar leden kan en wil betekenen in 2030. In het plan staat een missie die dit inzicht verder beschrijft:  

Fortuna/Delta Logistiek is in de eerste plaats een (Top)korfbalvereniging. Daarnaast staat de vereniging voor een gezonde leefstijl van Delftenaren en regisseert voor haar bijdrage daar aan samenwerking met lokale en landelijke organisaties op het gebied van sport en bewegen, organisaties in het sociaal domein, lokale en landelijke overheid, en bedrijfsleven. Voor de uitvoering is de accommodatie zeven dagen per week, van vroeg in de ochtend tot laat in de avond in gebruik. Met een zeer divers activiteitenaanbod, in een veilige omgeving, onder deskundige begeleiding, geschikt voor iedereen, leden en niet-leden. De accommodatie fungeert behalve als opleidingscentrum voor talenten binnen en buiten de sport ook als een ontwikkelplek en proeftuin voor innovatieve sport- en beweegconcepten, materialen en accommodatie en voor beleidsontwikkeling op het gebied van sport en bewegen. Fortuna/Delta Logistiek staat open voor kennisdeling met andere organisaties.

Missiestatement: Fortuna/Delta Logistiek is een TOF-fe club: toonaangevend, open en familiair 

Dit statement uit het plan willen we realiseren aan de hand van het spoorboekje 2018 – 2030. Dit spoorboekje gaat in op zaken als hoe zijn we georganiseerd, wat voor activiteiten doen we, hoe gebruiken we onze accommodatie, wat is de rol van vrijwilligers, we introduceren professionals die namens de vereniging handelen, hoe we alles denken te gaan financieren en wat we er over vertellen, de communicatie dus. De onderstreepte woorden zijn leidend in de vertaling van de missie en belangrijke onderdelen van het eerdergenoemde Spoorboekje.   

Er zijn echter ook een aantal factoren die ervoor zorgen dat we mogelijk vertraging op gaan lopen met de uitvoering van deze plannen. Ik zal deze hieronder benoemen:  

  1. Meer en meer leden (en ouders) consumeren. 
    Voor Fortuna/Delta Logistiek betekent dit dat vrijwilligerstaken moeilijker kunnen worden ingevuld en ondertussen verwachten onze leden (en eventueel hun ouders) dat alles door blijft draaien zodat zij hun sport kunnen uitoefenen. Fortuna/Delta Logistiek is geen professionele organisatie met betaalde krachten, dus vrijwilligers zijn cruciaal voor alle activiteiten die we als vereniging willen doen. 
  2. Onze trouwe backbone van vrijwilligers heeft aangegeven te willen stoppen 
    Een aantal vrijwilligers hebben de afgelopen acht tot tien jaar hard gewerkt om allerlei taken in te vullen. Deze groep heeft aangegeven dat ze graag willen stoppen. Maar zonder deze groep bestaat de kans dat er straks geen scheidsrechters meer bij de jeugdwedstrijden staan opgesteld, we onze administratieve taken richting het KNKV niet meer kunnen invullen etc. Kortom, de basis van onze vereniging, het korfballen, loopt gevaar. 
  3. Fortuna/Delta Logistiek voldoet niet aan haar verplichting wat betreft het leveren van officials 
    Fortuna/Delta Logistiek korfbalt op topniveau. En niet alleen met het eerste en tweede, maar met veel meer teams bij de senioren en de jeugd, dit noemen we de wedstrijdsport. Als we teams inschrijven op dit niveau dan zorgt het KNKV dat er scheidsrechters en in de zaal voorzitters voor de jurytafels worden aangewezen voor deze wedstrijden. Maar om dit voor de gehele sport mogelijk te maken betekent dit ook dat Fortuna/Delta Logistiek eenzelfde aantal personen elk speelweekend moet leveren voor andere verenigingen. Doe je dat niet als vereniging, dan krijg je boetes. Voor ons als vereniging betekent dit dat we elk jaar enkele tienduizenden euro’s aan het KNKV moeten betalen.  

Als bestuur gaan wij aan de slag om aan de hand van het spoorboekje Fortuna/Delta Logistiek richting 2030 te brengen en zorg te dragen dat de vereniging invulling kan blijven geven aan de gestelde doelen. Wij willen dit doen aan de hand van de volgende onderwerpen waar wij het komende jaar extra aandacht aan willen geven. Zal een toelichting geven wat wij trachten te gaan realiseren.   

Zoals aangegeven hebben wij uitdagingen met het invullen van verschillende vrijwilligersfuncties, onze organisatie zullen we maar zeggen. We zoeken vrijwilligers die ons willen helpen: om de ontstane vacatures in te vullen of door op andere manieren de vereniging te ondersteunen. Wat ik belangrijk hierbij vind is dat je nieuwsgierig bent, bereid bent om te leren en een dergelijke uitdaging niet uit de weg wilt gaan. Kennis van korfbal is mooi meegenomen, maar absoluut geen must. Iedereen in welke functie ooit, is helemaal blanco begonnen en heeft gedurende het uitoefenen van deze taak ervaring opgedaan. En daarbij zijn er in elke commissie nog steeds personen aanwezig die je graag helpen en met elkaar de taken van de commissie (of bestuur) voor elkaar krijgen.  
Komend seizoen ondergaat onze accommodatie een aantal veranderingen. Als het meezit, hebben wij volgend jaar september een tweede sporthal op ons complex. Dit betekent ook dat we onze kantine gaan delen met de basketbalvereniging DAS die vaste bespeler gaan worden van de nieuwe hal. En ook de gehele uitstraling van ons complex kan nog wel wat aandacht gebruiken.  
Een ander belangrijk onderdeel waar we komend jaar stappen in willen zetten is rondom onze financiën. Het verder uitbouwen van de Business club en het vinden van nieuwe sponsoren is in onze ogen belangrijk om zaken te kunnen realiseren voor onze vereniging. En deze gelden komen ten goede aan alle leden, dus niet alleen voor de selecties, maar ook voor de andere teams en groepen die onderdeel uitmaken van Fortuna/Delta Logistiek. Van de commissies verwachten we dat zij voor het begin van het seizoen een begroting indienen. Nu wordt de penningmeester vaak verrast door mogelijke uitgaven. Dat gaat vaak goed, maar we weten het liever aan het begin van het verenigingsjaar. 
Als laatste onderwerp wil ik graag communicatie benoemen. Eén van de meest lastige onderwerpen om uitvoering aan te geven: voor de één is het teveel, voor de andere nog te weinig. Goed om te zien dat er wedstrijdverslagen worden geschreven, maar we missen ook nieuws wat voor de vereniging belangrijk kan zijn. Vanuit het bestuur gaan we per kwartaal een update delen met de leden over waar we staan met onze plannen. Laat dit het eerste bericht zijn wat daaraan invulling geeft. We zijn ook op zoek naar mensen die willen helpen bij het ondersteunen van de commissies bij hun communicatie. Ik heb dat op de JAV benoemd als het opzetten van een redactie. Er gebeuren heel veel mooie dingen op onze club, maar niet altijd voor eenieder zichtbaar. Wij willen graag iedereen deelgenoot maken van het reilen en zeilen van onze vereniging. Dat creëert betrokkenheid en hopelijk ook dat leden (en de ouders van de jeugdleden) een bijdrage aan onze vereniging willen leveren, hoe groot of hoe klein dit ook mag zijn!  

Een heel verhaal, hopelijk kan het de volgende keer wat beknopter. Echter is de boodschap die ik aan eenieder mee wil geven een duidelijke:  

Wij hebben een TOF-fe vereniging, maar hebben alle hulp nodig om dit ook in stand te houden, voor dit komende seizoen, maar ook voor de jaren daarna. 

Mocht je ideeën hebben, vragen hebben naar aanleiding van dit artikel en liever nog je hulp aanbieden, schiet mij of één van de andere bestuursleden aan. En mocht je niet weten wie wij zijn, dan is er altijd iemand op de vereniging die je in de juiste richting kan wijzen. De vereniging zijn wij en met elkaar brengen wij Fortuna naar 2030.  

Hoop u snel te mogen ontmoeten op ons complex!  

Jan Jaap van Leusden 
Voorzitter  

 

Lees meer nieuws

Share This