Vanaf zaterdag 6 november verplichte CoronaCheck bij Fortuna/Delta Logistiek

Vanaf aanstaande zaterdag is Fortuna/Delta Logistiek verplicht om alle bezoekers te scannen via de CoronaCheck-app. Zoals je vast hebt gelezen is er binnen de sportverenigingen grote weerstand tegen de verplichte Corona QR-controle, juist vanwege de aanslag op vrijwilligers. We ontkomen er alleen momenteel niet aan, doordat we weer binnen sporten.

We zijn druk bezig om hier de organisatie op in te richten. Duidelijk is dat aan alle leden hiervoor een bijdrage gevraagd gaat worden. Op de drukke momenten streven we ernaar dat er mensen bij de deur staan, op rustige momenten zal aan de mensen achter de bar gevraagd worden binnenkomende mensen te scannen. Tijdens trainingsavonden zullen we een beroep doen op trainers en aanwezige ouders. Het is namelijk niet haalbaar om zeven dagen per week iemand bij de entreedeur te laten scannen.

We willen derhalve aan iedereen vragen alvast de CoronaCheck scanner te downloaden op de mobiele telefoon. Zo zijn we in staat om op alle momenten met z’n allen invulling te geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Richtlijnen voor het betreden van de Fortunahal:
Het scannen van de CoronaCheck-app / tonen van een papieren Coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar (sporters en publiek). Denk hierbij ook aan het meenemen van een geldig identiteitsbewijs. Bij wedstrijden van het eerste (Korfbal League en TKKS) gelden de evenementen-reglementen, waardoor deze controle geldt voor bezoekers vanaf 13 jaar.

Alvast veel dank!
Het bestuur

 

Informatie vanuit de Gemeente Delft
Dinsdag 2 november jl. was er weer een persconferentie van de minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 nog niet goed. Daarom zijn er ook voor sport nieuwe maatregelen aangekondigd die per zaterdag 6 november ingaan.

Hierbij informeren wij u over de maatregelen. De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 6 november a.s.:

• De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
• Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
• Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties;
• Dit geldt voor sporters en publiek;
• Voor publiek bij professionele sportwedstrijden geldt een verplichte CTB-check vanaf 13 jaar. Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen;
• Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud-professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
• Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen.

Nuttige links en contacten
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van de rijksoverheid en NOC*NSF:
• Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
• Sport specifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Lees meer nieuws

Share This