Afgelopen weken zijn er extra beveiligingscamera’s geplaatst in de sporthal en is de camera in de grote kantine vervangen. De camera’s zijn geïnstalleerd in verband met de veiligheid en gezondheid van personen en ten behoeve van de bewaking van het gebouw en eigendommen van de leden en bezoekers. Er zijn camera’s geplaatst die beelden registreren, opnemen en bewaren. Het gebruik van de camera’s is gebonden aan de AVG. De gegevens worden gedurende een beperkte termijn bewaard en voor het gebruik en verstrekking van de gegevens is een protocol door het bestuur vastgesteld.

Naast het camerasysteem is ook de alarminstallatie aangepast, omdat er extra vluchtdeuren in de sporthal zijn aangebracht. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het openen en sluiten van het complex.

Tevens is er een nieuwe ontruimingsinstallatie geïnstalleerd. Bij een calamiteit is het van groot belang dat er een snelle en soepele ontruiming in gang wordt gezet. De meeste slachtoffers bij brand vallen door inhalatie van rook en giftige gassen.

Het bedieningspaneel hangt bij de hoofdingang. Ook zijn brandblussers vervangen en is de aanduiding van vluchtroutes op orde gebracht.

Commissie Complexbeheer

Share This