Voortgang aanvragen gratis VOG

Een sociaal veilige sportomgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik. Ook bij Fortuna kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op de vereniging én op het sportplezier van betrokkenen.

Fortuna vindt een positieve sportcultuur essentieel!

Een VOG

Als Fortuna vinden we de belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Een van de preventieve maatregelen die een vereniging kan nemen is het aanvragen van een VOG voor kaderleden/vrijwilligers. Een VOG staat ook wel bekend als een ‘bewijs van goed gedrag’, het gedrag uit het verleden van die persoon levert geen bezwaar op om bijvoorbeeld met minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen bij een sportvereniging te mogen werken. Het is verstandig iedere drie jaar een VOG opnieuw aan te vragen. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers is, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis.

Voortgang

Tijdens de laatste JAV heeft de meerderheid van de vergadering heeft ermee ingestemd om als vereniging hieraan mee te werken.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de aanmelding als vereniging om het aanvragen van de gratis VOG mogelijk te maken. Een van de voorwaarden is om o.a. de gedragscode en de vertrouwenspersonen en hun taken goed inzichtelijk te hebben binnen de vereniging. We zullen deze informatie dus op zeer korte termijn toevoegen en in een nieuwsbericht communiceren waar jullie alle informatie omtrent een veilig sportklimaat kunnen vinden op de website.

De aanmelding van Fortuna bij Justis is verder in gang gezet. Wanneer de vereniging de goedkeuring krijgt zullen we het verdere proces van het aanvragen van de gratis VOG voor alle vrijwilligers verder in gang zetten.

Wij houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van KV Fortuna

Lees meer nieuws