Vragen omtrent de invoering van het spelregelbewijs

Vanaf september 2018 is het voor alle seniorenleden van het KNKV verplicht om het spelregelbewijs in het bezit te hebben. Dit spelregelbewijs kan worden behaald door examen te doen via www.korfbalmasterz.nl. Als gevolg van deze verplichting zijn er wat vragen bij het KNKV binnengekomen. Hieronder volgt een overzicht met de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Alle senioren zijn verplicht het spelregelbewijs te halen. Maar welke leden worden er nu precies tot die groep gerekend?
Het gaat hier om leden die in georganiseerde competities of in andere soorten wedstrijdverband, vanuit het KNKV georganiseerd, actief zijn. De coaches en begeleiders worden ook tot deze groep gerekend. Iedereen die betrokken is bij competitiedeelname wordt in deze context als ‘senior lid’ gecategoriseerd. Recreanten/Kombifit-leden spelen geen competitie, op hen is deze verplichting dus niet van toepassing. Uiteraard mogen zij het spelregelbewijs wel halen, graag zelfs! Aan de G-sporters wordt vrijstelling verleend.

Voor aspiranten wordt het behalen van het spelregelbewijs vanaf 1 september 2020 ook verplicht. Betekent dit dat een twaalfjarig lid het bewijs ook moet halen?
De groep aspiranten die wordt verplicht het spelregelbewijs te halen zal een minimumleeftijd van 14 jaar kennen.

In de huidige situatie komen de inloggegevens voor de website van www.korfbalmasterz.nl na een jaar te vervallen. Waarom is er een termijn gesteld voor het behalen van het spelregelbewijs?
Door het instellen van een termijn wordt aan de betrokken verenigingen inzicht verschaft over de activiteit van de leden. Op deze manier kan de vereniging zien of het lid daadwerkelijk bezig is met het behalen van het spelregelbewijs. Na de termijn van een jaar kan de vereniging zich echter eenvoudig melden bij www.korfbalmasterz.nl om een verlenging van de geldigheid van de inloggegevens aan te vragen. Wanneer de vereniging of de leden moeite hebben met het behalen van het spelregelbewijs zijn er hulpmiddelen beschikbaar. Deze zijn te vinden in de lijst met tips verderop in dit bericht.

Welke sancties legt het KNKV op bij het niet halen van het spelregelbewijs?
De verplichting van het spelregelbewijs vormt een onderdeel van de Rompregeling 2016-2020, die door samenwerking tussen het KNKV en de korfbalverenigingen is vormgegeven. Dit betekent dat het KNKV toewijding en handhaving vanuit de verenigingen verwacht. Hiertoe heeft het KNKV vooralsnog geen sanctie verbonden aan het niet nakomen van de verplichting. Vooralsnog kan het behalen van het spelregelbewijs dus worden beschouwd als een morele verplichting. Echter worden de ontwikkelingen met betrekking tot het behalen van het spelregelbewijs nauwlettend in de gaten gehouden. Het proces wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig kan alsnog worden besloten over te gaan tot het opleggen van sancties, wanneer het KNKV dat nodig acht.

Het KNKV heeft contact gezocht met bonden die ervaring hebben met dit soort projecten. Ook de hockeybond werkt met een morele verplichting. Binnen de hockeybond stellen de verenigingen in samenspraak met de leden intern sancties op, om het proces te versnellen. Hierbij kan worden gedacht aan het draaien van extra kantinediensten, schorsing, etc. Ook een beloningssysteem is mogelijk. Zie hiervoor de lijst met tips verderop in deze brief. Vergeet niet, het doel moet altijd blijven om elk lid het spelregelbewijs te laten behalen.

Enkele leden binnen onze vereniging hebben dyslexie en vinden het daarom lastig binnen gestelde tijdslimieten het examen te halen. Kan het KNKV hier iets aan doen?
Het KNKV heeft de ontwikkelaar van het examen op www.korfbalmasterz.nl gevraagd te kijken naar oplossingen voor deze kwestie en zal hierover zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid geven. Er wordt gedacht aan het invoeren van een voorleesfunctie in het examen, dat digitaal wordt afgenomen. Tevens wordt gekeken naar de optie om de gestelde tijdslimiet bij vragen tijdens het examen te verlengen. Voorlopig kan de vereniging zelf leden met dyslexie ondersteunen door een gemeenschappelijke sessie te organiseren, waarbij vragen en antwoordmogelijkheden worden voorgelezen. Voor meer informatie hierover, zie de lijst met tips verderop in deze brief.

Zij gingen jou al voor!
Het KNKV heeft met een aantal verenigingen gesproken, bij wie het grootste deel van de leden het spelregelbewijs al gehaald heeft. Deze verenigingen waren bereid om tips te geven en succes- en faalfactoren met het KNKV te delen, zodat andere verenigingen hier hun voordeel mee kunnen doen.

Deze ervaringsdeskundigen gaven de volgende zaken mee als tips:

 • Neem het examen in groepsverband af, bijvoorbeeld in de kantine.
 • Oefen gezamenlijk met groepen die level 4 hebben gehaald, zij kunnen dan ter plekke worden ondersteund, wanneer zij het examen maken.
 • Nodig trainers uit tot het samen maken van oefentoetsen en stimuleer hen om het behalen van het spelregelbewijs tot teamactiviteit te verheffen.
 • Herinner trainers aan hun voorbeeldfunctie.
 • Publiceer de namen van geslaagden op de website of een andere publieke ruimte.
 • Stel prijzen beschikbaar en/of organiseer een competitie.
 • Zorg voor tijdige hulp wanneer leden het lastig vinden.
 • Maak duidelijk dat het behalen van het spelregelbewijs verplicht is en dat er consequenties verbonden kunnen worden aan het niet (tijdig) halen van het spelregelbewijs.
 • Benader leden –indien nodig- persoonlijk.
 • Organiseer een spelregelavond voor ouders.
 • Breng het onder de aandacht van het bestuur en neem het op in de beleidsagenda.
 • Stel een groep mensen samen die zich hiervoor gaat inzetten. Projectgroepjes als deze zijn slechts tijdelijk en er zijn daarom makkelijker vrijwilligers voor te vinden.
 • Deel ervaringen met buurtverenigingen.
 • Zorg voor een duidelijk overzicht van welke leden het wel gehaald hebben en welke niet.
 • Stel een deadline.
 • Heb jij bij jouw vereniging ook een werkende methode gevonden of ben je juist op zoek naar een manier om leden het spelregelbewijs te laten halen? Mail je vragen en/of tips naar korfbalmasterz@knkv.nl!

 

Huidige stand van zaken
Om een indicatie te geven van hoe we er nu voor staan volgen hier wat weetjes over het spelregelbewijs.

Wist je dat…?

…er sinds de creatie van het spelregelbewijs in oktober 2015 al 6644 leden hun spelregelbewijs hebben behaald?…er in oktober 2017 685 mensen hun spelregelbewijs hebben behaald? Dat is meer dan in de drie maanden daarvoor bij elkaar en het grootste aantal sinds december 2015!

…er veel jeugdleden hun spelregelbewijs halen? Bijna 50% van de geslaagden was op het moment van slagen tussen de 12 en 20 jaar oud!

…leden met het geboortejaar 2000 de meeste spelregelbewijzen in hun bezit hebben, maar liefst 658!

…met hun respectievelijk 12 en 76 jaar Thomas Burger van Sparta Zwolle en Loes van de Wetering van d’Ommerdieck de jongste en oudste deelnemers ooit zijn? Wie gaan deze records uit de boeken laten verdwijnen?

 

Tot zover deze berichtgeving omtrent het spelregelbewijs.

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen met betrekking tot het spelregelbewijs of de website www.korfbalmasterz.nl? Mail dan naar korfbalmasterz@knkv.nl!

Succes met het behalen van je spelregelbewijs en wij vertrouwen erop dat het ook bij jouw vereniging allemaal gaat lukken!

Lees meer nieuws