Vrijwilligersuren

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en er is weer veel bedrijvigheid op ons terrein. Dit betekent dat ook de inzet van vrijwilligers weer onmisbaar is. Vorig jaar hebben we ingevoerd dat mensen zelf kunnen kiezen hoe zij invulling willen geven aan de verplichte vrijwilligersuren. Ook dit jaar willen we dit weer doen, echter dit vraagt organisatorisch even tijd. In de maand september ontvangen jullie de nieuwe overzichten waarin staat wie wat gaat doen. Tot die tijd willen we jullie vragen hier flexibel mee om te gaan en met elkaar zorg te dragen voor de uitvoering van alle vrijwilligerstaken.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

De vrijwilligerscommissie

Lees meer nieuws