Wethouder aanwezig bij start bouw tweede sporthal

Vrijdagmiddag zal op het complex van Fortuna/Delta Logistiek de eerste paal geslagen worden voor de bouw van de tweede sporthal. In klein gezelschap van direct betrokkenen en pers zal de eerste paal geslagen worden door wethouder mevrouw Karin Schrederhof.

Al tientallen jaren is Fortuna een stabiele topkorfbalvereniging. Er is aandacht voor topkorfbal, wedstrijdsport, breedtesport, maar vooral ook voor het jeugdkorfbal. Fortuna/Delta Logistiek is een toonaangevende korfbalvereniging en staat open voor vernieuwingen. Daarom is het project Fortuna 2030 gestart, met het doel om dit ook voor de lange termijn vast te houden. Fortuna/Delta Logistiek wil hiermee graag haar maatschappelijke rol verder uitbouwen en leden de mogelijkheid van ‘een leven lang sporten’ bieden. Om dat te kunnen faciliteren is verhoging van de zaalcapaciteit noodzakelijk.

Sinds haar oprichting in 1957 gaat Korfbalvereniging Fortuna/Delta Logistiek uitdagingen niet uit de weg. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van de huidige kantine (1973) en de huidige sporthal (1987). Initiatieven die cruciaal waren voor de vereniging en die het mogelijk maakten om door te ontwikkelen tot de vereniging die we nu zijn.

Om de verdere ontwikkeling te kunnen realiseren is er al jaren de wens om de zaalcapaciteit te verhogen. Deze wens gaat nu in vervulling. Met de hulp van velen is wederom een uitdaging aangegaan en recent is besloten om daadwerkelijk tot de bouw van een tweede sporthal over te gaan. De bouw wordt, binnen de maatregelen, op vrijdag 28 januari feestelijk gestart met het slaan van de eerste paal door onze wethouder mevrouw Karin Schrederhof.

Een tweede Fortunahal is niet alleen gunstig voor Fortuna/Delta Logistiek. De gemeente wil graag dat er voldoende sportaccommodaties in Delft zijn (Visie Sport en Bewegen 2017-2025) en dat alle Delftenaren gezond en actief zijn. Ook wil de gemeente dat Delftse sportverenigingen vitaal, open en maatschappelijk actief zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat er in Delft een tekort aan zaalruimte is (Investeringsagenda Sportaccommodaties & Uitvoeringsplan Sport). Met een extra sporthal wil Fortuna/Delta Logistiek enerzijds een bijdrage leveren aan het beperken van het zaaltekort in Delft en anderzijds zich verder ontwikkelen als vitale en maatschappelijk actieve korfbalvereniging.

Fortuna/Delta Logistiek is op zoek gegaan naar partners om deze wens in vervulling te laten gaan. Volleybalvereniging Volcano was al een vaste partner en daar zijn ROC Mondriaan en basketbalvereniging DAS aan toegevoegd. Met deze partners kan Fortuna/Delta Logistiek op korte termijn de zaalcapaciteit in Delft duurzaam verhogen, zonder dat daar gemeentelijke subsidie voor nodig is. Door de Fortunahal multifunctioneel in te zetten wordt zo effectief omgegaan met gemeenschapsgeld. Voor een sportvereniging is de bouw van een sporthal in veel opzichten een fors project. Daarom is Fortuna/Delta Logistiek erg blij met alle hulp die vrijwilligers en professionals bieden. Vooral de prettige samenwerking met de gemeente Delft en in het bijzonder met wethouder Karin Schrederhof wil Fortuna/Delta Logistiek daarom graag benadrukken.

Vanwege de geldende maatregelen hebben de betrokken instanties besloten om het slaan van de eerste paal op een sobere en besloten wijze te organiseren.

Lees meer nieuws