Op maandag 29 oktober 2018 om 20.00 uur is de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van Fortuna. Hieronder vind je de agenda voor deze vergadering. Op deze avond zullen we de jaarverslagen van het afgelopen seizoen bespreken en vooral ook ingaan op de plannen voor de toekomst. Alle leden, donateurs, vrijwilligers en ouders van jeugdleden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om bij de JAV aanwezig te zijn en mee te praten.

Inzage financieel verslag

Het financieel verslag kan een uur voor aanvang van de vergadering (19.00 uur) worden ingezien. Als er meer tijd nodig is voor bestudering van de stukken kan een afspraak worden gemaakt met de penningmeester (penningmeester@fortuna-korfbal.nl).

Stukken jaarverslag ontvangen?

Het jaarverslag 2017-2018 is afgelopen zondag verspreidt via de mail. Geen jaarverslag ontvangen? Deze is op te vragen via secretaris@fortuna-korfbal.nl.

Agenda JAV

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

3. NOTULEN VAN DE J.A.V. D.D. 20 NOVEMBER 2017

4. JAARVERSLAGEN 2016-2017
4.1. SECRETARIS
4.2. VRIJWILLIGERSZAKEN
4.3. TECHNISCHE COMMISSIE TOPKORFBAL
4.4. SENIOREN- EN JUNIORENCOMMISSIE
4.5. COMMISSIE JEUGDKORFBAL
4.6. KANTINECOMMISSIE
4.7. KAMPCOMMISSIE
4.8. LOOPGROEP
4.9. COMMUNICATIE COMMISSIE
4.10. EVENEMENTENCOMMISSIE
4.11. SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
4.12. KLEDINGCOMMISSIE
4.13. COMPLEXBEHEER COMMISSIE
4.14. G-KORFBAL
4.15. SPONSORCOMMISSIE
4.16. KORFBALFIT

5. VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

6. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

7. BEGROTING

8. VERKIEZING KASCOMMISSIE

9. JUBILEA/ONDERSCHEIDINGEN

10. VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN KANDIDAATSTELLING BESTUURSLEDEN DOOR DE LEDEN GESCHIEDT UITERLIJK 1 DAG VOOR AANVANG VAN DE LEDENVERGADERING (ARTIKEL 9, LID 3 STATUTEN)

PAUZE

11. BESTUURSBELEID
11.1.1. VOORTGANG ROOKVRIJ COMPLEX (BESLUITVORMING JAV)
11.1.2. SCHOONMAAK COMPLEX (BESLUITVORMING JAV)
11.1.3. INVESTERINGSAGENDA GEMEENTE/FORTUNA 2030
11.1.4. PRESENTATIE COMMISSIE COMPLEXBEHEER
11.1.5. CASHLESS BETALEN

12. RONDVRAAG

13. SLUITING

We hopen dat veel betrokkenen gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten over de toekomst van Fortuna.

Bestuur Fortuna/Delta Logistiek

Share This