Arbitrage bij Fortuna: het MOET en KAN beter

Tijdens de corona periode voor de zomervakantie – waarin er niet meer werd gespeeld – hebben we met een aantal leden van de jeugdscheidsrechters commissie het jaar 2019-2020 geëvalueerd. We hebben onder andere beleid opgesteld rondom arbitrage bij Fortuna met als doel de nodige verbeteringen door te voeren.

Onze terugblik op het afgelopen jaar leverde de volgende conclusies op:

Dit ging goed

 • Het fluiten door A-spelers (uitzonderingen daargelaten) gaat heel goed
 • Invoering wijzigingen t.a.v. jeugdwedstrijd arbitrage ging over het algemeen prima
 • Ouders van F-teams hebben vanaf de zaal alle wedstrijden voor hun rekening genomen
 • Een handvol tweede jaars B spelers heeft vanaf de zaal 1 wedstrijd gefloten

Dit kon beter

 • Onderbezetting commissie door persoonlijke omstandigheden
 • (Nog) geen vervanging voor vertrekkende commissieleden
 • Een paar weekenden was het flink aanpoten om alle wedstrijden gevuld te krijgen
 • Tekort aan scheidsrechters die op bondsniveau kunnen fluiten door vertrek van een 5-tal scheidsrechters
 • Tekort aan scheidsrechters die breedtesport A en B kunnen fluiten
 • Volwassen scheidsrechters stromen niet door naar hoger niveau
 • Enthousiaste jeugdspelers worden niet gestimuleerd om te blijven fluiten
 • Begeleiding jeugdspelers schiet tekort
 • Tweede jaar B-spelers zien ertegenop dat ze moeten gaan fluiten, hier is meer begeleiding in het begin nodig
 • Lang niet alle ouders van de F-teams zijn gaan fluiten, meer begeleiding nodig
 • Kennis over Sportlink bij de commissieleden ontbrak en was wel nodig

Doelstellingen

In het beleidsplan hebben we de volgende algemene doelstellingen geformuleerd:

 • Arbitragebeleid wordt opgenomen binnen het verenigingsbeleid
 • Voldoende gecertificeerde officials om alle wedstrijden op ieder niveau te leiden, zodat boetes en puntaftrek voorkomen wordt
 • Klimaat van gastvrijheid en respect jegens de arbitrage
 • Ambitieuze scheidsrechters de mogelijkheden bieden hun ambities waar te maken

Bijgevoegd vinden jullie het Beleidsplan Arbitrage FORTUNA welke is goedgekeurd door het bestuur vertegenwoordigd door Ed Hom.

Extra hulp!

Om het beleid vanuit de inhoud verder vorm te geven hebben John Rossel (vader van Jelmer en Nienke, en trouwe scheidsrechter) en Martijn Verweij (Fortunees in hart en nieren en bevlogen en ervaren scheidsrechter) zich bij ons aangesloten. Samen met John hebben we een plan ontwikkeld om het instromen, begeleiden, doorstromen en voorkomen van uitstroom van scheidsrechters te verbeteren.

Ook hebben Mike en Sietske voor ons een aantal overzichtelijk one-pagers gemaakt met een samenvatting van de spelregels per leeftijdsgroep voor de wat minder ervaren scheidsrechters. Deze one-pagers zijn in geplastificeerde vorm ook beschikbaar bij de Velddienst, en te downloaden van de website (Commisies > jeugd-scheidsrechterscommissie).

Lees meer nieuws