Belangrijke informatie JAV zondag 1 november 14.00 uur

Aanstaande zondag 1 november vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Deze zal plaatsvinden via Google Meet. Je ontvangt vrijdag een e-mail, met daarin een link naar de digitale omgeving.

Vorige week hebben we het jaarverslag verstuurd naar alle leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend was. Heb je geen e-mail ontvangen? Bekijk dan nog even jouw spamfilter of mail naar vragen@fortuna-korfbal.nl.

Hieronder vind je de agenda voor deze vergadering. Op deze avond zullen we de jaarverslagen van het afgelopen seizoen bespreken en vooral ook ingaan op de plannen voor de toekomst.

Alle leden, donateurs, vrijwilligers en ouders van jeugdleden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om bij de JAV aanwezig te zijn en mee te praten.

Verkiezingen bestuursleden
Peter Berg heeft in het huidige bestuur de portefeuilles Sponsoring en Korfbal Zaken. Zoals eerder aangekondigd zal het bestuur voorstellen om Marcel Segaar te benoemen tot bestuurslid Korfbal Zaken. Peter Berg blijft bestuurslid Sponsoring.

Agenda JAV

 1. Opening
 2. Mededelingen in ingekomen stukken
 3. Notulen van de JAV d.d. 28 oktober 2019
 4. Jaarverslagen 2019-2020
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Begroting
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Jubilea
 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  KANDIDAATSTELLING BESTUURSLEDEN DOOR DE LEDEN GESCHIEDT UITERLIJK 1 DAG VOOR AANVANG VAN DE LEDENVERGADERING (ARTIKEL 9, LID 3 STATUTEN)

  pauze

 11. Bestuursbeleid
  1. Vrijwilligers
  2. Lidmaatschapspakketten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting.

Stemmen kan via het toegestuurde stemformulier. Voor stemgerechtigde leden die niet aanwezig kunnen zijn is het tevens mogelijk voor de JAV een machtiging af te geven aan een ander stemgerechtigd lid. Stemgerechtigde leden zijn leden die op 1 juli van dit jaar 17 jaar of ouder waren. Aan een machtiging is volgens onze statuten een aantal regels verbonden. Een ondertekende machtiging moet 24 uur voor de vergadering aan de secretaris worden aangeboden. Een gescande machtiging kan dus tot zaterdag, 31 oktober tot 14.00 uur worden gemaild aan secretaris@fortuna-korfbal.nl. Ieder stemgerechtigd lid kan slechts 1 machtiging hebben. Klik HIER voor een machtiging.

Wil je je afmelden voor de vergadering? Dat kan; Stuur een e-mail naar secretaris@fortuna-korfbal.nl.

Tot 1 november 14 uur!
Het Bestuur van Fortuna/Delta Logistiek

Lees meer nieuws

Share This