Hervatten looptrainingen

Beste lopers en wandelaars,

 

Sinds kort zijn de landelijke Coronamaatregelen enigszins versoepeld. Sporten in clubverband is een van de dingen die weer zijn toegestaan, maar dan wel onder strenge voorwaarden. De vraag is dan of dit betekent, dat onze wekelijkse looptrainingen weer kunnen worden hervat, en zo ja, hoe dat er uit gaat zien.

Die vraag is helaas niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Bij atletiekvereniging De Koplopers heeft men zich de afgelopen tijd verdiept in de regels, die daarbij in acht moeten worden genomen.

Inmiddels hebben zij een aantal spelregels vastgelegd in een plan van aanpak, dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de gemeente. De spelregels moeten mogelijk nog worden aangepast, als er een protocol van de Atletiekunie of van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) bekend is.

 

De spelregels houden onder meer in, dat gelopen wordt met groepen van maximaal 10 personen, trainers en begeleiders inbegrepen. Verder starten de groepen op verschillende locaties en moeten de lopers een onderlinge afstand van ten minste vijf meter in acht nemen. Op de site van De Koplopers (www.dekoplopers.nl) kun je kennis nemen van het volledige pakket spelregels in het plan van aanpak.

 

Om ook met onze loopgroep aan de genoemde spelregels te voldoen, vergt nog wel de nodige organisatie. Bovendien hebben we te maken met de omstandigheid, dat Francis vanwege grote drukte op haar werk voorlopig niet beschikbaar is om trainingen te verzorgen.

We hebben daarom geconcludeerd, dat we de kat nog even uit de boom blijven kijken, en gebruik maken van de ervaringen bij De Koplopers.

 

Zodra we zicht hebben op een mogelijke hervatting van de trainingen, zullen we dat jullie laten weten.

 

Voor de wandelaars is het allemaal wat minder ingewikkeld. Zij kunnen onderling afspreken, hoe zij hun wandelmomenten organiseren. Daarbij gaan wij ervan uit, dat zij daarbij de algemeen geldende regels in acht nemen.

 

Met vriendelijke groet,

Peter Iping

Lees meer nieuws

Share This