Afgelopen week hebben we helaas afscheid moeten nemen van Leo Geluk, “Mister Fortuna”. Op oudejaarsdag werd tijdens een korte maar zeer waardige dienst afscheid genomen van Leo. Bij deze ceremonie waren vele Fortunezen aanwezig, waaronder ook veel oud leden. In de Fortuna kantine werd de dienst afgesloten en ook hier waren weer veel leden en oud leden aanwezig.

Het nieuwe jaar is begonnen en goede voornemens worden weer gemaakt. Heeft Fortuna/Delta Logistiek nog voornemens en ambitie in het nieuwe jaar? Nou en of! In het aankomende jaar staat er voor onze vereniging veel te gebeuren. Een vooruitblik.

Omgang
Als we kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen dan laten die veelal een verharding zien in de samenleving. Je stem laten horen als je het ergens niet mee eens bent is van alle dag. Maar toch verandert die stem, waarbij het in de samenleving regelmatig omslaat in extremer taalgebruik en in het ergste geval in geweld. Die ontwikkeling willen we buiten Fortuna blijven houden. Wij willen dat we normaal met elkaar omgaan, in gesprek gaan en begrip hebben voor elkaars standpunten. Daar zullen wij allemaal in de vereniging ook het komende jaar op moeten toezien. En indien nodig moeten wij elkaar in de vereniging op ongewenst gedrag aanspreken.

Fortuna staat voor keuzes – Sportief
We zien veranderingen in de korfbalsport. De jeugd maakt ontwikkelingen door. Een goede opleiding en structuur is hierbij van belang. Gaan we met onze jeugd ook naar een topsport benadering waarbij we bijvoorbeeld hogere eisen gaan stellen aan trainingsintensiteit? Als we daarvoor kiezen wat zijn dan de gevolgen? Zaken waar wij ons over moeten gaan buigen.

Fortuna staat voor keuzes – Financieel
Werken we op basis van de bestaande begroting en accepteren we dat er mogelijke beperkingen zijn? We kunnen immers niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Of kunnen wij ons als vereniging op diverse punten nog verder ontwikkeling en ons in zetten voor ambities die we wel degelijk hebben.

De ambitie met onze huisvesting bijvoorbeeld. Willen we onze sportieve en sociale activiteiten in de komende jaren laten plaatsvinden in een accommodatie die voldoet aan onze wensen en eisen dan moeten er aanpassingen aan onze accommodatie worden gedaan. Met de uitgewerkte plannen die er liggen voor een vernieuwde huisvesting is het bestuur van mening dit jaar te moeten starten met de verbouwing. Zonder daarbij de huidige financiële situatie en risico’s uit het oog te verliezen.

Prioriteit voor 2016 is de verbouwing van ons clubgebouw. Na 12 jaar praten, plannen, overleggen en afwegen is het tijd voor actie!

Verbouwing 2016

De totale verbouwing is opgebouwd uit 3 fases:

Fase 1:
Alle natte groepen vervangen. Kleedkamers, toiletten en de scheidsrechters kleedkamers

Fase 2:
De bar en keuken verplaatsen en de kantine een opknapbeurt geven

Fase 3:
Uitbreiding van de sporthal

Als we kijken naar fase 1 dan zien we dat de plannen klaar zijn, de tekeningen gemaakt en de begroting is opgesteld. De eerste fase kan bijna beginnen…

Financiering verbouwing.
Om bij commerciële instellingen geld te kunnen krijgen zullen we een sluitende exploitatie moeten laten zien. Daarbij vraagt een bank naar eigen middelen en initiatieven. Om fase 1 mogelijk te maken en een gewenste financiering voor de resterende fases moeten wij als vereniging in actie komen om dit jaar veel geld bijeen te gaan krijgen.

Afgelopen 14 december is er een bijeenkomst geweest bij Fortuna waarop is nagedacht over de mogelijkheden om met behulp van o.a. de leden geld in te zamelen voor de verbouwing.

Wij kwamen daar met 29 verschillende initiatieven, van heel groot tot heel klein. Over deze ideeën hebben we dezelfde avond verder gesproken.

 • Welke acties kunnen het meeste geld opleveren?
 • Welke initiatieven passen naast elkaar?
 • Wie zou zo’n initiatief kunnen organiseren?
 • Wie wil en kan al deze initiatieven coördineren?

Het bestuur heeft tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van afgelopen zaterdag de aftrap gegeven voor het binnenhalen van 100.000 euro. Met al deze acties MOETEN we “een Ton voor Fortuna” gaan binnenhalen.

Initiatieven die momenteel verder worden uitgewerkt zijn:

 • Sponsorloop
 • Sponsorballen programma
 • Veiling
 • Feestavond (30++)
 • Korfbalpoule raden van de uitslag
 • Doelpunten pot
 • Pub Quiz (23 januari)
 • Inleveren van oude mobieltje
 • Lege statiegeldflessen
 • Obligaties uitgeven
 • Werven fondsen en donaties

Er zal een speciale actiepagina op de Fortuna site komen en een barometer in de kantine waar iedereen kan zien wat de financiële stand van zaken is van alle acties.

Ik wil hierbij afsluiten met de wens om minimaal 100.000 euro bijeen te gaan krijgen om daarmee dit jaar de start van de verbouwing te gaan realiseren.

Naast al deze informatie over onze ambities en acties voor dit nieuwe jaar wens ik iedereen bovenal een gezond en sportief 2016 toe.

Ed Hom
Voorzitter Fortuna/Delta Logistiek
voorzitter@fortuna-korfbal.nl

 

Share This