Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) heeft het bestuur voorstellen gedaan voor de verbouwing van het complex. Vorige week is ter voorbereiding op de JAV op deze website al gepubliceerd over de werkgroep, de prioriteiten en de opdracht die is geformuleerd. Hiermee willen we de leden, donateurs en ouders die niet bij de JAV aanwezig waren informeren over de beslissingen die zijn genomen.

Belangrijkste punten (kleedkamers en toiletten) worden als eerst aangepakt (fase 1)

Fase 1 van de verbouwing heeft betrekking op de “natte groepen” en voorziet in vier kleedkamers, twee toiletgroepen, twee scheidsrechterskleedkamers, een mindervalidetoilet en een opslagruimte. Dit alles komt op de plaats waar zich nu de kleedkamers bevinden. Het aantal douches per kleedkamer blijft vier en het aantal plaatsen in de kleedkamer wordt iets teruggebracht van 19 naar 14. Hiermee is het mogelijk om in twee van de huidige kleedkamers vier nieuwe kleedkamers te maken en is er ruimte om de toiletblokken, de scheidsrechterskleedkamers en een mindervalidetoilet in de andere twee kleedkamers te plaatsen.

tekening fase 1

 

In de huidige kleedkamer 1 worden twee scheidsrechterskleedkamers, een mindervalidetoilet en mogelijk een opslagruimte gecreëerd. In de huidige vierde kleedkamer komen twee toiletblokken, waarmee het aantal toiletten verdubbeld wordt.

Na afronding van fase 1 zijn de belangrijkste knelpunten van ons complex aangepakt. Ook het financieel plaatje van deze fase is in detail uitgewerkt en besproken. De JAV is akkoord gegaan met de start van de werkzaamheden. Prioriteit zal hierbij gegeven worden aan de kleedkamers en de toiletten en vervolgens aan scheidsrechterskleedkamers en het mindervalidetoilet.

Met fase 2 wordt het overige deel van de kantine aangepakt

De ideeën voor het opknappen van het overig deel van de kantine zijn in grote lijnen uitgewerkt. Fase 2 moet leiden tot een kantine die uit twee delen bestaat. Een deel van de kantine zal op momenten dat we deze niet nodig hebben gebruikt kunnen worden door onze partners. Een voorbeeld hiervan is de buitenschoolse opvang ZieZoo Delft Buiten die doordeweeks een deel van de kantine gebruikt in de dagperiode. Ook voor de doordeweekse avonden zijn er mogelijkheden om onze kantine met anderen te delen. Bij fase 2 wordt de ruimte tussen de huidige kantine en de sporthal doorgebroken. Hierdoor is er vanuit de kantine zicht op het veld én zicht op de zaal. De bar, de keuken en het magazijn zullen vervolgens verplaatst worden in de richting van de zaal, waarmee de kantine uit twee delen bestaat. Het deel aan de zijde van de zaal is uitsluitend door Fortuna in gebruik en het andere deel wordt gedeeld met de partners. In deze fase worden de huidige scheidsrechterskleedkamers omgebouwd tot opslagruimte t.b.v. de partners en de huidige toiletten omgebouwd tot vergader- en instructieruimte. Deze fase zal worden gestart nadat er duidelijkheid is over de (verdere) samenwerking met onze partners.

schets NSO ZieZoo

ZieZoo onderzoekt de mogelijkheden voor kinderdagopvang op het Fortunaterrein

Belangrijk punt bij de samenwerking met ZieZoo is de mogelijkheid voor ZieZoo om op deze locatie uit te breiden met een kinderdagopvang. Voor ZieZoo is het van belang om het totaalplaatje aan kinderopvang te bieden en wil daarom graag op ons terrein naast buitenschoolse opvang ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen bieden. De buitenschoolse opvang wordt hiermee gevestigd in de kantine en voor de kinderdagopvang wil ZieZoo (tijdelijke) nieuwbouw realiseren. De jaarvergadering is akkoord met het verlenen van medewerking aan ZieZoo om deze plannen verder uit te werken.

Fortuna ondersteunt de plannen van SSF om tot vergroting van de sporthal te komen (fase 3)

Een andere prioriteit voor de vereniging is de beschikbaarheid van zaalruimte. In onze omgeving is er, vooral in de periode november t/m maart, een tekort aan zaalruimte. Fortuna huurt zelf in deze periode externe zaalruimte in. Zowel Fortuna als andere gebruikers van de Fortunahal zouden graag meer zaalruimte willen inhuren. Het bestuur van de Stichting Sporthal Fortuna (SSF) gaat de komende tijd onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tot uitbreiding van de Fortunahal te komen. Door de huidige hal te verlengen met een 4-korfbalveld kunnen op de zaterdag een tweevakkenwedstrijd en een 4-korfbalwedstrijd tegelijk worden gespeeld. In de avonduren kan dan in drie vakken getraind worden in plaats van twee vakken, zoals nu het geval is. Voor de belangrijkste momenten, de avonden en zaterdag, wordt een capaciteitsverhoging van 50% behaald. Fase 3 kan volledig los van fase 1 en 2 worden uitgevoerd en ligt in handen van het bestuur van de SSF.

tekening fase 3

De volgende stap is het verkrijgen van de financiën om de werkzaamheden uit te voeren. In de jaarvergadering is besloten om de financiën voor de fasen 1 en 2 aan te vragen. Hiervoor zullen aan potentiele financiers, de gemeente en het waarborgfonds de plannen worden voorgelegd. Nadat de financiering rond is kan direct gestart worden met de uitvoering van fase 1.

De kosten kunnen worden verlaagd door zelfwerkzaamheden

De kosten voor fase 1 zijn op basis van offertes in detail vastgesteld en momenteel wordt er gekeken welke werkzaamheden we als leden zelf kunnen uitvoeren. We komen graag in contact met leden, ouders of anderen die een bijdrage aan de verbouwing willen leveren. Dit kan gaan om enthousiaste ouders die gezamenlijk een klein onderdeel van de werkzaamheden voor hun rekening kunnen nemen. Ook horen we het graag als er tips zijn vanuit professionele hoek om de kosten van materiaal en werkzaamheden terug te brengen. Spreek daarvoor een van de leden van de werkgroep aan (Hans Dijkxhoorn, Ivar van der Drift, Ed Karbet, Nico van der Linden, Johan Mensink of Wim Makaske) of stuur een mailtje aan secretaris@fortuna-korfbal.nl. Op deze website zal op korte termijn hier nadere informatie worden gegeven.

 

Share This