Door het aftreden van Natasa van Workum tijdens de laatste jaarlijkse algemene vergadering (JAV) bestaat de Kascommissie op dit moment uit twee leden: Taco Vleesenbeek en René Vonk.

De statuten schrijven voor, conform art 13, lid 17, dat een kascommissie van Fortuna uit minimaal 3 leden dient te bestaan. Daarom is het Bestuur verheugd te kunnen mededelen dat Stephan Wolf zich bereid heeft gevonden om toe te treden tot de Kascommissie.

Stephan Wolf is een kind van de club. Hij speelde al op jonge leeftijd bij Fortuna en heeft bij de senioren een uitstapje gemaakt naar Refleks (destijds KVR). Tegenwoordig is Stephan op woensdagavond op de club voor de Korfbal Fit training. Stephan heeft jarenlange ervaring op het gebied van verzorgen en controleren van  financiële administraties en verslaglegging.

De wet en de statuten schrijven voor, dat de kascommissie jaarlijks door de JAV wordt benoemd. Echter, tijdens de laatste vergadering was er nog geen kandidaat beschikbaar en was dit niet mogelijk. Het Bestuur heeft daarom besloten om de kandidatuur van Stephan Wolf via de site bekend te maken en niet alleen voor deze benoeming een tussentijdse JAV te beleggen.

De leden krijgen vanaf datum publicatie op de site 4 weken de gelegenheid om aan te geven of zij bezwaar hebben tegen de benoeming en of er bezwaar is tegen deze procedure. Leden kunnen dit melden bij de secretaris, Jolanda Vrolijk. Bereikbaar via e-mailadres: secretaris@fortuna-korfbal.nl.

Indien er geen bezwaar is tegen de procedure en de benoeming, zal Stephan tot de JAV in 2019 door het Bestuur worden benoemd.

Als er wel een reactie komt, zal het Bestuur de argumentatie afwegen. Mocht het Bestuur zich vinden in de reactie, dan zal een nieuwe kandidaat
moeten worden gezocht of er zal een ledenvergadering moeten worden uitgeschreven.

Het Bestuur hoopt van harte dat het beschrevene in de voorgaande alinea niet noodzakelijk is.

Share This