De publicatie van de teamsamenstelling is altijd een spannend moment voor veel kinderen, ouders en senioren. De publicatie is altijd na het Fortunakamp. Deze keer zal dat pas aan het einde van de week na het Fortunakamp zijn, rond 29 juni a.s.

Ook zal de teamindeling op een andere wijze worden verspreid. De teamouders, teambegeleiders of aanvoerders (senioren) van de huidige teams (seizoen 2017-2018) zullen het document met de teamindeling per app ontvangen, met het verzoek deze in de team-appgroep te verspreiden. De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, schrijft voor dat de teamindeling niet meer op de website gepubliceerd mag worden. Nieuwe leden zullen de teamindeling apart ontvangen. Voor meer informatie zie het bericht Van het bestuur…

 

Share This