Op zondag 2 november 2020 heeft de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV) plaatsgevonden. Gezien de huidige COVID-19 situatie dit jaar voor het eerst een online ledenvergadering via Google Meet. Vanuit de overheid is een tijdelijke noodwet geïnitieerd die een online ledenvergadering ook mogelijk en rechtsgeldig maakt. 

Deze omgeving maakt het helaas wel lastiger om vragen te stellen en te stemmen. Daarom konden de leden dit jaar voorafgaand aan de vergadering vragen stellen over de ingebrachte bestuursbesluiten en zelf al stemmen op de besluiten. De vragen zijn vervolgens gepubliceerd op de site en waar mogelijk is alvast een antwoord geformuleerd. 

Ed Hom opende de vergadering door een korte terugblik te geven op het afgelopen verenigingsjaar. Het bestuur was verheugd om te zien dat het quorum van 38 stemgerechtigde leden is bereikt.  

Na het doornemen van de jaarverslagen van alle commissies door Johan Mensink, de toelichting van onze penningmeester, Phons Rövekamp, op de financiële cijfers en de begroting 2020-2021 van de vereniging werden de jubilarissen benoemd. 

Dit jaar drie jubilarissen, waarvan één lid haar 50-jarig jubileum en twee leden hun 25-jarig jubileum vierden. Vorig week zijn zij thuis verrast met een bloemetje en een Fortuna/Delta Logistiek oorkonde. 

Verkiezing bestuurslid
Zoals al eerder aangekondigd is het bestuur zeer blij met de officiële benoeming van Marcel Segaar tot bestuurslid Korfbalzaken. Hij neemt deze portefeuille over van Peter Berg. Peter blijft bestuurslid commerciële zaken. 

Bestuursbesluiten
De volgende bestuursbesluiten werden besproken. Te weten: 

  1. Vrijwilligers 
  2. Lidmaatschapspakketten. 

Marloes Preuninger heeft een toelichting gegeven op beide besluiten. Uiteindelijk zijn de besluiten aangenomen door de leden met respectievelijk 83% en 93%. 

Na een uur kon de vergadering worden afgesloten met een lang zal hij leven voor de jarige Ed Hom.

Share This