Op maandag 28 oktober 2019 heeft de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV) plaatsgevonden. Het interim bestuur was zeer verheugd om te zien dat zoveel leden (ongeveer 100) aanwezig waren.

Na de opening van de voorzitter a.i. heeft Johan Mensink het nieuwe bestuur voorgesteld en is er tevens een uitleg gegeven over de nieuwe organisatiestructuur. Na een warm applaus van de leden is het interim bestuur benoemd als definitief bestuur.

De samenstelling van het bestuur:

Voorzitter, externe zaken Ed Hom
Interne Zaken Johan Mensink
Korfbal zaken & Commercie Peter Berg
Secretaris Jolanda Vrolijk
Penningmeester Phons Rövekamp
Recreatie Lieke van der Grinten
Leden & Vrijwilligers Marloes Preuninger
PR & Communicatie Tim van Peppen
Complexbeheer Roy Willemse
Evenementen Erwin Kluver
Digitalisering & Professionalisering Thomas van Duijn

Nadat het bestuur werd benoemd zijn de bestuursleden die afscheid namen bedankt voor het vele werk dat zij hebben verricht de afgelopen jaren.

Na het doornemen van de jaarverslagen van alle commissies volgde een toelichting op de financiële cijfers en begroting 2018-2019 van de vereniging.

Tijdens de JAV is besloten om de contributie te verhoging met € 1 per maand*.

Sinds 2014 zijn er geen contributieverhogingen meer geweest. Door alle prijsstijgingen, het toenemen van enkele kostenposten en flink wat onderhoud begin dit jaar (boiler en CV-ketel) zijn de totale kosten flink gestegen. De contributie dekt niet de vaste lasten van de vereniging en we hebben ook de inkomsten uit de baromzet en sponsoring heel hard nodig. Met name de Sponsorcommissie is ideeën aan het uitwerken om te zorgen dat zij hun steentje blijven bijdragen aan noodzakelijke structurele verhoging van de inkomsten. Sportieve successen kunnen hier een flinke bijdrage aan leveren.

Derhalve is tijdens de JAV de contributieverhoging gevraagd. De vastgestelde bedragen per 1 januari 2020 zijn als volgt:

Senioren € 31,25*
Junioren € 26,75*
Aspiranten € 24,25*
Pupillen € 22,75*
Welpen € 8,75
G-korfbal € 10,00
Donateurs € 7,25
Korfbalfit € 16,00
Niet spelende leden € 11,00
Loopgroep leden € 10,75
Wandelaars € 9,75

* inclusief € 5,00 bijdrage kledingfonds

Vervolgens werden voor de pauze de aanwezige jubilarissen – twee leden vierden hun 50-jarig jubileum en drie leden hun 25-jarig jubileum – toegesproken.

Na de pauze werd aandacht besteed aan de volgende beleidsonderwerpen:

Schoonmaak complex

Vorig jaar werd tijdens de JAV het voorstel aangenomen dat de schoonmaak zou worden uitbesteed. Hierdoor zou voor de leden wel een verhoging van de contributie volgen. Roy Willemse, bestuurslid complexbeheer, deelde mede dat geen van beide besluiten zijn doorgevoerd, omdat de Stichting de schoonmaak heeft opgelost.

Kledingfonds

Ook hier is vorig jaar tijdens de ledenvergadering besloten dat de kledinglijn werd verlengd met een jaar. Helaas is de oude kleding niet vervangen met ingang van het korfbalseizoen 2019 – 2020. De reden ligt gelegen in het feit dat nieuwe kledinglijn pas leverbaar is van januari 2020. Na deze datum zal de kleding worden uitgeleverd.

Arbitrage

Elke week dienen veel scheidsrechters voor jeugdwedstrijden geleverd te worden. Elke week blijkt dit een moeizaam proces om alle wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter.

Tijdens de vergadering is besloten dat:

  • 2e jaars B-spelers gaan fluiten bij E en D-jeugd (met ingang zaalseizoen 2019-2020);
  • ouders F-jeugd gaan fluiten bij hun eigen kinderen (met ingang zaalseizoen 2019-2020);
  • ouders F en E-jeugd fluiten bij hun kinderen (met ingang veldseizoen 2020 – 2021).

Speerpunten

Naast de bovengenoemde beleidspunten heeft Marloes Preuninger een toelichting c.q. een update gegevens over het Gemeentebeleid inzake de wens van een tweede sporthal, die was ingediend bij de investeringsagenda van de Gemeente Delft. Helaas heeft de Gemeente andere keuzes gemaakt en gaat de bouw van de tweede sporthal op deze wijze niet door.

Daarnaast heeft Peter Berg een toelichting verzorgd over de nieuwe wijze van communicatie in commissies, maar ook met andere commissies. Vervolgens is uitgelegd dat in de toekomst alle commissies gaan werken met een visiedocument. Daarin staan de activiteiten, korte en lange termijn verwoord inclusief aangevraagde begroting.

Share This