Op maandag 29 oktober jl. heeft de JAV plaatsgevonden. Het bestuur was zeer verheugd om te zien dat zoveel leden (ruim 70) aanwezig waren. De voorzitter opende de vergadering met een terugblik op het – sportief gezien – zeer succesvolle, afgelopen korfbalseizoen. Na het doornemen van de jaarverslagen van alle commissies, de toelichting op de financiële cijfers en begroting 2018-2019 van de vereniging werden de aanwezige jubilarissen – drie leden vierden hun 50-jarig jubileum – toegesproken.  Daarnaast ook 4 leden met een 25-jarig jubileum die om diverse redenen niet aanwezig konden zijn.

Verder werd melding gemaakt van de aftredende bestuursleden: Cindy (Alg. Zaken), Arend (TC-zaken), Wim (Alg. Zaken) en Ed (voorzitter). Wim en Ed werden extra in het zonnetje gezet in verband met hun inzet voor de vereniging. Beiden werden benoemd tot Lid van Verdienste.

De overige bestuursleden zijn inmiddels op zoek naar aanvulling om te komen tot een volledig bestuur. Na de pauze werd aandacht besteed aan het onderwerp Bestuursbeleid. Besproken werd:

Voortgang rookvrij complex

Tijdens de JAV 2017 was bepaald dat het complex rookvrij zou worden, waarbij een rookruimte beschikbaar zou worden gesteld (budget max. € 1000,=). Dit budget bleek echter niet haalbaar. Beschikbaar stellen van een rookruimte zou dus opnieuw moeten worden overwogen.  Door de JAV werd besloten tot het uitroepen van een algeheel rookverbod, zónder het beschikbaar stellen van een rookruimte.

Schoonmaak complex

Het bestuur heeft afgelopen jaren diverse klachten gekregen met betrekking tot de schoonmaak van het complex. Deze zou te wensen over laten. Er werden 2 opties voorgelegd: schoonmaak uitbesteden óf de schoonmaak wordt verzorgd door de leden van de vereniging. Na zeer uitgebreide discussie stemde de JAV voor de uitbesteding van de schoonmaak. Hierdoor zal voor de leden echter wel een verhoging van de contributie volgen. Bestuur zal offertes bij diverse schoonmaakbedrijven opvragen en vergelijken. Over de hoogte van de contributieverhoging volgt later meer informatie.

Investeringsagenda Gemeente Delft / Fortuna 2030

Er werd toelichting gegeven op de bij de gemeente Delft – in samenwerking met Hudito – ingediende plannen voor o.a. een 2e sporthal bij Fortuna.

Presentatie Commissie Complexbeheer

Voorzitter heeft zichzelf en de commissie voorgesteld en uitgelegd waarmee zij zich hebben bezighouden. Dit was o.a. met werkzaamheden rond de kunstgrasvelden, renovatie kleedkamers/toiletten, verwarmingssysteem hal, vervanging verlichting hal, vluchtdeuren in de hal en verhuur van het complex. Tevens werd aandacht gegeven aan de nog te verwachten werkzaamheden, zoals schilderwerk buiten, opknappen keuken en ledverlichting aanbrengen.

“Cashless” betalen

Penningmeester gaf aan dat wordt toegewerkt naar contantloos betalen. Er zijn veel transacties, pinnen is populair en deze vorm van betalen is bovendien veel veiliger. Er is inmiddels een 2e kassa + draadloze pin beschikbaar. Gebruik van de Fortuna betaalpas zal worden gepromoot, (snelle) bestelmomenten voor de betaalpas worden ingesteld en de 5% korting bij betalen met de betaalpas zal worden gehandhaafd. Via de website zal worden gecommuniceerd dat contant betalen niet langer mogelijk is.

 

Share This