De jaarvergadering op 2 november jl. werd goed bezocht door ruim 50 leden, donateurs, vrijwilligers, ouders en oud-leden. Wim de Koning opende de jaarvergadering door een korte terugblik te geven op het afgelopen verenigingsjaar. Ook deed Wim verslag van de jaarverslagen van de commissies van Fortuna/Delta Logistiek.

Jubilarissen en Onderscheidingen

Dit jaar waren er 3 donateurs 25 jaar lid van Fortuna en 11 leden 25 jaar lid van Fortuna en het KNKV. Voor allen jubilarissen waren er bloemen van Fortuna en voor de jubilerende KNKV-leden waren er bovendien een oorkonde en een KNKV speld. Ook stond Wim de Koning stil bij de ledenadministratie die maar liefst 35 jaar lang is verzorgd door Cathy Droppert. Vervolgens ontving Han Poortvliet een certificaat van Bewezen Diensten voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Daarnaast is er afscheid genomen van Wim de Koning als voorzitter van Fortuna. Erelid Jan Preuninger bedankte Wim de Koning voor zijn zevenjarig voorzitterschap en de enorme staat van dienst voor Fortuna. Op voordracht van het bestuur heeft de ledenvergadering Wim dan ook benoemd tot Lid van Verdienste.

Website

Perry Stinis heeft de stand van zaken voor de nieuwe website gepresenteerd. De nieuwe website heeft een geweldige uitstraling en biedt ons veel mogelijkheden om belangstellenden van dienst te zijn. Perry verwacht dat de website binnen enkele weken operationeel is. Hiermee is Fortuna ook op dit punt helemaal op de toekomst voorbereid.

Bestuursbeleid

Vertrouwenspersonen:

De jaarvergadering heeft ingestemd met de benoeming van twee vertrouwenspersonen binnen Fortuna. Yvonne Louwers en Ryanne Segaar zullen binnen Fortuna als vertrouwenspersoon aan de slag gaan. Zij zullen zich binnenkort zelf aan u voorstellen.

Tekort aan scheidsrechters:

Het tekort aan scheidsrechters kost Fortuna niet alleen een enorme boete, maar ook een zware sportieve sanctie. Dit is een verenigingsprobleem, welke wij met elkaar moeten oplossen.

Fortuna wil een toonaangevende vereniging zijn en daar hoort ook een sportieve plicht bij om scheidsrechters, beoordelaars en waarnemers te leveren. Elke scheidsrechter die wij niet leveren kost Fortuna € 29,25 per wedstrijd.

Op het veld moeten wij 95 wedstrijden voorzien van een scheidsrechter, beoordelaar of waarnemer. In de zaal moeten wij 124 wedstrijden voorzien van een scheidsrechter beoordelaar of waarnemer. Deze aantallen zijn bovenop het aantal scheidsrechters dat we moeten regelen voor de breedtesport- en jeugdwedstrijden bij Fortuna.

Als Fortuna dus niets doet, kost dit probleem ons € 5.469,75.

Daarbij rekent het KNKV ook met sportieve sancties, wat in dit geval voor Fortuna op het veld 7 punten in mindering gaat opleveren en 10 punten in mindering in de zaal.

Het bestuur zal op zoek gaan naar een coördinator, die samen met het bestuur deze uitdaging aangaat.

Vrijwilligersbeleid:

Jeroen de Vos bestuurslid vrijwilligerszaken heeft een uitgebreide presentatie gegeven over de eerste resultaten van ons nieuwe vrijwilligersbeleid. Vele functies zijn reeds ingevuld. Zo is de kantinecommissie uitgebreid en daarmee op volle sterkte. Ondanks deze mooie resultaten blijven er vacatures over die moeilijk zijn in te vullen en die dan ook aandacht behoeven. Het bestuur zal hier gedurende het seizoen verder mee aan de slag gaan.

Normen en Waarden:

Gelukkig functioneert Fortuna, omdat wij zoveel vrijwilligers hebben. Een groep die iets wil betekenen voor onze vereniging. Deze leden steken enorm veel uren in Fortuna en doen dit allemaal zonder enige vergoeding (en vaak ook zonder waardering) en toch gaan zij stuk voor stuk door. Wij, het bestuur, zien dat alle commissies enorm veel goede dingen doen. Gaat altijd alles goed? Worden alle beslissingen die zij/wij nemen optimaal uitgelegd/ aangekondigd? Moeten wij ons daar dan maar bij neerleggen? Nee.

Als wij ons kunnen verbeteren moeten wij dat niet nalaten.

Het bestuur weet als geen ander dat in de wandelgangen de nadruk altijd ligt op zaken die beter zouden moeten. In basis is dat geen probleem, want daarmee blijf je je als vereniging verbeteren. Echter, wat wij ons te weinig realiseren is, dat al die onderwerpen waar iedereen over praat in de wandelgangen, voortkomen uit beslissingen die genomen worden door andere leden, ook vrijwilligers die met de juiste intenties die keuze hebben gemaakt.

Het is niet verkeerd om naar een commissie toe te stappen en te vragen waarom die ene beslissing zo is genomen.

Soms gaat het verder dan de wandelgangen. Soms denken leden, of ouders van leden dat er ongenuanceerd gereageerd kan worden. Het bestuur zal dit verenigingsjaar actief aan de slag gaan met onze omgangsvormen.

Verbouwing:

Secretaris Wim Makaske heeft de laatste stand van zaken gepresenteerd over de verbouwing. De prioriteiten zijn op een rijtje gezet en een opdracht voor de werkgroep is geformuleerd. Het plan van aanpak gaat uit van een gefaseerde verbouwing, waarbij we op korte termijn met de belangrijkste zaken, het opknappen van de kleedkamers en toiletten, kunnen beginnen. Verder gaan we de plannen voor het overig deel van de kantine verder uitwerken. Onderdeel daarvan zijn de gesprekken met ZieZoo over de mogelijkheden van een kinderdagverblijf op ons terrein.

Hiermee zijn de punten die zijn besproken op de jaarvergadering samengevat. De komende tijd wordt er verder gewerkt aan deze onderwerpen en zullen we enkele onderwerpen nader toelichten. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze of andere onderwerpen spreek dan een van de bestuursleden aan of stuur een mailtje aan secretaris@fortuna-korfbal.nl.

Share This