Na de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2018 is het bestuur van de vereniging geslonken van een zevental tot een viertal personen. Er is o.a. een start gemaakt met een zoektocht naar een nieuwe voorzitter en er zijn gesprekken gevoerd met mensen voor de andere openstaande vacatures; helaas zonder resultaat.

De afgelopen zes maanden heeft het 4-koppige bestuur veel werk verzet en zijn er in samenwerking met de commissies en vrijwilligers mooie evenementen georganiseerd en andere zaken opgepakt, waaronder Fortuna 2030, Korfbal League play-off en de finale en verbetering van de samenwerking met commissies. Helaas zijn er ook veel zaken die niet (tijdig) gedaan konden worden.

Door omstandigheden zijn de afgelopen weken nog twee bestuursleden afgehaakt, waardoor voor de resterende bestuursleden een onwerkbare situatie is ontstaan. Na lang overleg heeft het zittende bestuur dan ook besloten om af te treden. Het zittende bestuur zal zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering uitschrijven. Lopende zaken zullen door de huidige bestuursleden – indien mogelijk – afgehandeld worden. Er zal de komende periode gezocht moeten worden naar een oplossing.

Het spijt ons niet anders te kunnen berichten.

Bestuur KV Fortuna

Share This