Als bestuur van Fortuna/Delta Logistiek volgen we de berichtgeving rondom het Coronavirus op de voet. Aangezien we niet de expertise in huis hebben om de gezondheidsrisico’s rondom het Corona-virus goed in te kunnen schatten – anders dan met de bekende hygiënische maatregelen zoals handen wassen, niezen in de binnenkant van de elleboog, geen handen schudden etc. – volgen we nauwgezet de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. We volgen daarin ook de berichtgeving en het advies van het Korfbalverbond.

Mochten er op basis van het advies van de RIVM en GGD door de (lokale) overheden (gemeentes, veiligheidsregio’s, ministeries) maatregelen worden genomen die het korfbal en/of evenementen met veel bezoekers raken, dan zullen wij die opvolgen.

Mochten de (lokale) overheden bepalen dat wedstrijden gewoon door kunnen gaan, dan wordt ook dit standpunt gevolgd.

Indien nodig treden we met extra informatie naar buiten via deze site. Oproep aan trainers/coaches en ouders; liever geen maatregelen per team doorvoeren, die mogelijk niet in lijn zijn met bovenstaande. Indien nodig is er altijd overleg mogelijk met het (jeugd)bestuur.

Toevoeging vanuit het KNKV:

Basishygiëne
Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht: De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Nu in Nederland besmettingen zijn vastgesteld, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. Op maandagavond 9 maart is er een nieuwe maatregel bijgekomen en wordt opgeroepen om geen handen meer te schudden. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie.

Sportspecifieke hygiënezaken
Als aanvulling op het advies van het RIVM over de basishygiëne volgt het KNKV het advies om bij de wedstrijden de komende periode het handen schudden met medespelers, tegenstanders en scheidsrechters te vermijden. Natuurlijk vragen wij korfballers elkaar nog steeds een prettige wedstrijd toe te wensen maar daarbij raden we aan een alternatief voor het handen schudden te gebruiken. Het KNKV adviseert het volgende:

  • Ontvang je clubgenoten, tegenstanders en de scheidsrechters nog net zo hartelijk, maar zonder handen schudden;
  • Bedank de scheidsrechter na afloop mondeling zonder handen schudden;
  • Het blijft belangrijk om alleen een eigen bidon of waterfles te gebruiken;
  • Ben je scheidsrechter, gebruik dan alleen je eigen scheidsrechtersfluitje.
Share This